Vem betalar vattenskadan?

Vattenskador är en av de vanligaste skadorna som uppstår i fastigheter. Att personer som bor i bostadsrätter råkar ut för att det droppar vatten från lägenheten ovanför är tyvärr inte ovanligt. Men vem ansvarar för att reparera skadorna?

Tänk dig följande scenario: En diskmaskin i lägenheten ovanför går sönder av en olyckshändelse och det rinner vatten som skadar innertaket i lägenheten nedanför. Vem ska betala för att reparera skadorna? Bostadsrättshavaren med den trasiga diskmaskinen, bostadsrättshavaren som fått innertaket förstört eller bostadsrättsföreningen?

– Alla bostadsrättshavare ansvarar för sin lägenhets inre (ytskikt på väggar, tak och golv), enligt Bostadsrättslagen. Det innebär att bostadsrätthavaren som fått sitt innertak eller tapeter förstörda själv ansvarar för att reparera skadorna, säger Håkan Franzén, hus- och hemförsäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Vatten som droppar ned från lägenheten ovanför är tyvärr inte ovanligt.
Vatten som droppar ned från lägenheten ovanför är tyvärr inte ovanligt. Foto: Akajos (Flickr.com)

Finns det några undantag?

 – Ja. Om bostadsrättshavaren som har fått sitt innertak förstört kan visa att skadan har orsakats genom vårdslöshet eller försumlighet av personen i lägenheten ovanför, eller av någon av dennes gäster. I så fall kan han eller hon kräva skadestånd från personen som har vållat skadan. Det blir då en process i tingsrätten, säger han.

– Även bostadsrättsföreningen kan tvingas betala för skadorna. Enligt bostadsrättslagen är föreningen skyldig att stå för skadorna om den har åsidosatt sin reparationsskyldighet eller på något annat sätt försvårat åtgärder som kunde ha förhindrat vattenskadan, säger han.