Tillskott från medlemmarna löser kapitalknipan

Det kan vara svårt för bostadsrättsföreningar att finansiera oförutsedda och akuta renoveringsåtgärder eftersom bankerna håller allt hårdare i plånboken. Men det finns ett ”trix” för att lösa kapitalknipan som många bostadsrättsföreningar ännu inte känner till – kapitaltillskott från medlemmarna.

Många bostadsrättsföreningar har planerat alldeles för kortsiktigt när de har fastställt budgeten för 2013. Det kan få allvarliga konsekvenser eftersom bankerna har blivit mer och mer restriktiva.

– En bostadsrättsförening som har stora renoveringsbehov eller drabbas av oförutsedda utgifter som till exempel akuta renoveringsåtgärder har i dag svårt att öka på sina banklån, som ofta har varit lösningen tidigare, säger Helena Klåvus, chefekonom på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC.

Men det finns ett ”trix” för att lösa problemet, en lösning som många svenska bostadsrättsföreningar ännu inte känner till.

– En relativt oprövad väg, som skulle kunna användas av fler bostadsrättsföreningar, är att arbeta med kapitaltillskott/insatsökningar, säger hon.

pengarna
Foto: lanapengarx

I praktiken innebär det att medlemmarna betalar in en summa pengar till föreningen. På det sättet får föreningen in kapital som kan användas till att lösa delar av lån eller att göra nödvändiga renoveringsåtgärder.

– Om det inte finns behov av att genomföra underhållsåtgärder kan föreningen i stället sänka avgiften. Därmed kan man skapa ekonomiskt handlingsutrymme. Att höja insatsen är en bra metod för både medlemmarna och föreningen, säger hon.

Bostadsrättsföreningen måste dock besluta om kapitaltillskottet på föreningsstämman med särskilda majoritetskrav. Knepet är inte helt okomplicerat och kräver hyfsat kapitalstarka medlemmar. Kapitaltillskottet kan innebära att den enskilde medlemmen får en högre skuldsättning, men som privatperson kan man göra skatteavdrag på 30 procent av sin räntekostnad, vilket är inte möjligt för bostadsrättsföreningar.

– Eftersom avgiften kan sänkas vid ett kapitaltillskott så kan månadskostnaden för den enskilde medlemmen faktiskt bli lägre än tidigare.

Helena Klåvus betonar dock att är viktigt för bostadsrättsföreningar att planera långsiktigt, minst fem år framåt i tiden.

– Bara för att budgeten för 2013 ser lovande ut kan man inte slappna av. För vad händer år 2014 eller 2015? Om föreningen exempelvis planerar en takrenovering så är det viktigt att ha en plan för finansieringen i vilket kapitaltillskott kan vara en viktig del, säger hon.