Enkelt att effektivisera energianvändningen

Med några enkla åtgärder kan en bostadsrättsförening både spara pengar och hjälpa miljön. Intresset för att bli mer energieffektiv växer, men mycket återstår att göra.

Allt fler bostadsrättsföreningar kontaktar Energi- och klimatrådgivningen med frågor om effektivare energianvändning.

– Min uppfattning är att föreningar som jobbar mycket och aktivt med energieffektivisering har en eller flera eldsjälar i styrelsen som driver frågan, tyvärr är det många bostadsrättsföreningar som inte vet vilken stor potential som finns och hur mycket de kan spara, säger Kerstin Lundvik, projektledare på Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen.

Första steget kan vara att ta kontakt med den kommunala Energi- och klimatrådgivningen, en service som finns i alla kommuner i Sverige och är både opartisk och kostnadsfri.

– Det är svårt med generella råd när det gäller en hel bostadsrättsförening, det enklaste är att man kollar varje hus för sig då de har olika förutsättningar, därför är det bästa att först ta kontakt med en rådgivare, säger Kerstin Lundvik.

Hur mycket energi som går åt i en bostadsrättsförening beror till stor del på hur huset är konstruerat och på de boendes vanor. För att minska energianvändningen kan man förbättra huset så att det läcker ut mindre värme och välja effektiva apparater och system. Energi- och klimatrådgivningen har tagit fram BRF Handboken, som innehåller praktiska råd och goda exempel. Här är några tips på hur en bostadsrättsförening kan bli mer energieffektiv:

  • Ta fram olika checklistor för egenkontroll som inkluderar översyn av exempelvis belysning och värmeanläggningar.
  • Utbilda styrelsen. Skaffa kontroll över energianvändningen och energikostnader, för statistik, läs fakturor och jämför med andra föreningar.
  • Vanor påverkar. Genom ett aktivt kommunikationsarbete kan man påverka vanor i huset. Synliggör och påminn om energianvändningen, skapa delaktighet och visa att de boendes insatser spelar roll för resultatet. Även ekonomiska påtryckningsmedel som innebär att det kostar mer att slösa gör det enkelt att välja rätt beteende.
  • Förbättra husets klimatskal, det vill säga husets isolering och skydd mot väder och vind.
  • Åtgärda ventilationen. Äldre hus har ofta självdragsventilation medan nyare hus vanligen har någon form av fläktdriven ventilation. Se vad som gäller i ert hus och hur det kan förbättras.
  • Temperaturen på varmvattnet bör ligga på 60°C i beredaren och minst 50°C vid tappstället. Lägre temperatur medför en risk för tillväxt av legionellabakterier och högre temperatur medför onödigt höga värmeförluster

I Stockholmsregionen har Energi- och klimatrådgivningen ett  nummer man kan ringa till så kommer man till en energiexpert som kan hjälpa de att komma igång. En del kommuner erbjuder besök på plats, men inte alla.

Vad kan man göra som enskild bostadsrättsägare?

– Som bostadsrättsägare kan man påverka sin egen energikonsumtion genom att välja energisnåla vitvaror och apparater, stänga av när man inte använder de och liknande. Man kan även bidra till att spara energi och resurser som till exempel spara varmvatten genom att använda snålspolande dusch och se till att man tätar fönster när tätningslisterna blir gamla, då får man även mycket skönare inomhusklimat, säger Kerstin Lundvik, projektledare på Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen.

Ladda ner BRF Handboken