Läcka, Vattenläcka

Ärendehantering på Egrannar

Egrannar har sedan en tid ett nytt system för ärendehantering. Tanken med ärendesystemet är att göra det enklare för styrelsen att hantera olika ärenden som medlemmarna och externa personer behöver hjälp med. Både medlemmar och externa personer (gäster) kan ges möjlighet att skapa ärenden. Externa personer är vanligtvis blivande medlemmar, mäklare eller andra personer eller företag som söker kontakt med föreningen. För gäster finns det en begränsning så en gäst kan bara skapa ett ärende per 30 dagar. Detta gör att företag inte kan överbelasta föreningarna med olika erbjudanden.

Tack vare ärendesystemet behöver inte föreningarna publicera någon e-postadress för att medlemmar eller externa personer ska kunna kontakta dem utan nu kan det skötas genom att skapa ett ärende istället. 

När ett ärende skapas skickas en notifiering till ansvariga och när styrelsen eller annan ansvarig besvarar ärendet skickas notifiering till den som skapade ärendet.

Styrelsen kan hela tiden följa och se status på alla ärenden och man slipper fundera på om någon annan redan har svarat på ett ärende. Det syns tydligt i systemet.

Det går att bifoga både bilder och dokument till sitt ärende och när man svarar i ett ärende. 

Läs mer om ärendesystemet på vår supportsida.