Har din bostadsrättsförening rätt till elstöd?

Just nu är frågorna många kring elprisstöden. Får bostadsrättsföreningar stöd överhuvudtaget och vad gäller i så fall? Här är svar på vanliga frågor.  

Först och främst, de olika elprisstöden bygger på att intäkter från överbelastning i elnätet, så kallade flaskhalsintäkter, finansierar nödåtgärder för hushåll, föreningar och företag.

Så får bostadsrättsföreningar något elprisstöd?

Svaret är att bostadsrättsföreningar räknas som ett företag och ska därför få ett stöd som baseras på elförbrukningen under oktober 2021 till september 2022, skriver Bostadsrätterna. Planen är att föreningar i söder (SE4) ska ersättas med 79 öre per förbrukad kliowatttimme medan föreningar i mellansverige (SE3) ska få 50 öre per förbrukad kilowatttimme. Föreningar i norr blir utan stöd, enligt det förslag som ligger.

Det ytterligare elstöd som hushållen ska få för november och december 2022 omfattar inga bostadsrättsföreningar.

Den bostadsrättsförening som hade elnätsavtalet den 17 november 2022 är den part som kan få stödet utbetalat.

När betalas då stödet ut?

Bostadsrättsföreningar får vänta längre än hushållen och det är oklart när ett stöd till föreningarna kan betalas ut. Regeringen har skickat en förordning om stöd till företag och bostadsrättsföreningar på remiss och sedan måste regeringen även få ett godkännande av EU-kommissionen för att få använda flaskhalsintäkterna på detta sätt, skriver Bostadsrätterna. Det senaste beskedet från regeringen är att stödet ska kunna börja sökas från den 30 maj, men som sagt, än så länge är mycket fortfarande oklart.

Måste Bostadsrättsföreningar ansöka om elprisstödet?

Ja, till skillnad från hushållen måste föreningar ansöka om stödet.

Få svar på fler frågor på Bostadsrätternas hemsida.