Undersökning: Detta oroar personer i bostadsrätt

Obehöriga i fastigheten är det som oroar personer i bostadsrätt allra mest, visar en undersökning som också visar att tryggheten kan öka om grannar lär känna varandra bättre.

Mer än var tredje bostadsrättsinnehavare uppger att obehöriga som uppehåller sig i fastigheten är den främsta orsaken till oro. Lika många anser att ett utökad skalskydd är det som kan öka tryggheten mest, följt av kameraövervakning och bättre belysning. Det visar en undersökning av HSB Stockholm.

Men de allra flesta känner sig trygga i sitt bostadsområde (50 procent är mycket trygga och 42 procent är trygga). Merparten känner också att tryggheten skulle öka ännu mer om de lärde känna sina grannar bättre än i dag.

– Bra grannsämja och trygghet går hand i hand. Trots att de flesta känner sig förhållandevis trygga vet vi att många bostadsrättsföreningar har trygghetsfrågan högt upp på agendan, säger Pauline Bjuhr, utemiljökonsult på HSB Stockholm till tidningen Svensk Fastighetsutveckling.