Så undviker du grannbråken i sommar

I sommartider är grillning, rökning och högljudda grannar några av de saker som skapar flest konflikter, enligt Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC. Så vilka regler är det som gäller i en bostadsrättsförening?

Är det förbjudet att röka på sin egen balkong eller inte? Svaret är inte helt enkelt, eftersom det inte handlar om en allmän plats där ju förbud är en annan femma.

– Om du däremot får in rök i lägenheten trots att dörrar och fönster är stängda ska du anmäla det till styrelsen. Det kan nämligen finnas brister i exempelvis tätning eller ventilation, säger Frank Nordin, Fastighetsjurist på SBC, i en artikel i Dagens Ps.

Många andra irritationsmoment som kan uppstå på balkongen kan bostadsrättsföreningen reglera i sina stadgar, till exempel om man accepterar grillning eller inte. Samma sak gäller fester med hög musik. Oftast är enstaka fester accepterat, medan många fester går bort. Många föreningar har också regler om vilken tid den höga musiken bör sänkas.

När det gäller att dekorera sin balkong då? Får man gå göra vad som helst? Svaret är att man får göra som man vill så länge det inte påverkar fastigheten. Att borra och måla kan vara att gå över gränsen. Likaså att ha växter som hänger på fasaden.

Och vad gäller på de gemensamma ytorna?

– När det kommer till bostadsrättsföreningens gård eller uteplats är det styrelsen som förvaltar den gemensamma marken och som enskild medlem har man rätt att använda den. Normalt sett får medlemmar ställa ut utemöbler eller ha en pallkrageodling. Men du får inte på eget intiativ bygga något, säger Frank Nordin till Dagens Ps.