Prognosen: Så blir bostadsmarknaden i år

En månad har gått på det nya året. Vad kan vi förvänta oss av bostadsmarknaden resten av året?

De främsta orosmolnen handlar om den ekonomiska utvecklingen efter pandemin och räntan, menar Erik Holmberg, analytiker på Hemnet, i en artikel på deras hemsida.

– Just nu återhämtar sig ekonomin och sysselsättning vilket talar emot att bostadspriserna skulle gå ner. Inte heller på räntesidan ser det ut som om vi den närmaste tiden skulle få bolåneräntor som ökar så pass mycket att det skulle få effekt på bopriserna. Så även om det finns risker för ett större boprisfall så får de bedömas vara ganska små under 2022.

– Nu är vi återigen i en situation med restriktioner och hemarbete som påverkar folks vardag. Om detta skulle fortsätta under våren skulle det mycket väl kunna innebära att vi återigen går mot en marknad där efterfrågan på bostad ökar likt andra halva av 2020 och början av 2021, fortsätter han.

Kommer valåret påverka bostadsmarknaden?

– Nej det tror jag inte, tyvärr. Bostadsfrågorna ligger rätt långt ner på olika listor baserat på undersökningar om vilka frågor folk tycker är viktigast. Samtidigt ser vi i undersökningar vi gjort att många, framför allt unga, oroar sig för sin bostadssituation till följd av svårigheter på bostadsmarknaden, säger han till Hemnets redaktion.

Hur påverkar inflationen?

– Om inflationen går upp över inflationsmålet höjer sannolikt Riksbanken räntan vilket ger högre bolåneräntor. Bolåneräntorna i sin tur påverkar i stor utsträckning bostadspriserna då höga räntor gör det dyrare att bo i ägt boende.