11 saker styrelsen bör ha koll på inför hösten

Nu är hösten här och med den en rad saker som styrelsen bör ha koll på. I Egrannars vinterhandbok har vi samlat tips, råd och checklistor för hösten.

Här är några punkter som styrelsen bör ta tag i (alla punkter utvecklas mer genomlysande och ingående i Egrannars handbok):

• Kontakta en certifierad plåtslagarfirma inför vinterns snöskottning.

• Kontrollera så att det finns installerade och fungerande brandvarnare i varje lägenhet.

• Se över fjärrvärmesystemet och kontrollera termostatventiler. Låt en expert trimma in systemet.

• Kontrollera att det inte finns sprickor i fasaden där råttor kan ta sig in i vinter. Åtgärda i så fall.

• Se över hur ni kan förebygga inbrott i vinter. Kanske dags att starta Grannsamverkan?

• Upplys boende om att det inte är tillåtet att förvara bråte, barnvagnar och så vidare i trapphuset.

• Dags för höstens städdag.

• Taken besiktigade? Kontrollerat hängrännor och stuprör?

• Förbered trädgården inför vintern.

• Börja planera för föreningens driftsbudget inför nästa år.

• Informera medlemmar om brandsäkerhet.

Fler tips, råd och checklistor hittar du i Vinterhandboken

Foto: Mostphotos