Styrelsens fyra viktigaste uppgifter inför sommaren

En styrelse har mycket att tänka på. Mats Frosteman, grundare och vd för bostadsrättsförvaltaren Delagott, tipsar om de viktigaste sakerna att göra före sommaren.

Inte minst är det dags att se över innergården och trädgården. Vad behöver göras och hur ska det göras?

– Styrelsen kan uppmuntra medlemmar att ta tag i trädgårdsprojekt och ordna med finansieringen. Eller så tar föreningen hjälp av trädgårdsmästare eller fastighetsskötare, säger han.

– Styrelsen bör se till att det finns en budget. Vilka redskap behöver köpas in för att sköta rabatter och så vidare? Ett förslag kan också vara att ge en ekonomisk morot till engagerade medlemmar. Det kan svetsa ihop gruppen och sprida god stämning i föreningen, säger han.

Se över grillningsregler och brandskydd:

– Grillning på innergården eller elgrillar på balkongen. Fundera över vilka regler som gäller i er förening och vilket ansvar föreningen har, säger han.

– Gör även ett systematiskt brandskyddsarbete. Styrelsen bör se till så att det finns pärmar med regler, säkerhetstänk, hur man jobbar och så vidare. Styrelsen kan göra detta till ett grupparbete och ta hjälp av experter om det krävs. Det är till exempel viktigt att man har tänkt igenom utrymningsvägar, säger han.

Se över underhållsplanen:

– Föreningen är skyldig att ha en underhållsplan. Se över den så att den är lätt att förstå. Nu i början av juni är det redan sent att tänka på takomläggningsprojekt i oktober. Föreningen vill inte drabbas av akutfall där det regnar in på grund av dålig planering, säger han.

– Steg 1 är att se om det finns en underhållsplan. Steg 2 är att förvalta och utveckla, säger han.

Anpassa stadgar efter lagändringar:

– Numera får styrelsen mejla ut kallelser till stämman. Anpassa stadgarna så att de stämmer med lagen. Det har även skett förändringar som innebär att föreningar får ta ut ersättning för andrahandsuthyrningar. Men om det inte är ändrat i stadgarna är det inte tillåtet för föreningen att göra det, trots lagändringen, säger han.

Mats Frosteman: Grundare och vd för bostadsrättsförvaltaren Delagott, som har uppdrag åt 85 fastighetsägare och har förvaltare som finns nära kunderna. ”Det roligaste är att se medarbetare och kunder utvecklas, och grilla på en klippa i solnedgången efter en dags segling”.

Delagott: Delagott är en helhetsleverantör av fastighetsförvaltning med fokus på bostadsrättsföreningar. Genom långsiktig utveckling av fastighetens tekniska och ekonomiska status strävar vi efter att höja såväl boendekvaliteten som värdet på föreningens lägenheter. Vi har kontor i Stockholm, Huddinge, Sollentuna, Solna, Södertälje och Täby och levererar tjänster över hela landet.