Stora cykelrensningen – så får styrelsen inte göra

Står det fullt med övergivna cyklar i föreningens cykelrum efter vintern? Får styrelsen rensa bort cyklar för att göra plats för nya? Det är inte helt okomplicerat. Egrannar reder ut vad som gäller.

Vintern är bortskakad och allt fler har plockat fram sina cyklar ur föreningens cykelrum. Men det är inte ovanligt att cyklar står kvar i cykelrummen säsong efter säsong, utan att användas. Får bostadsrättsföreningens styrelse rensa bort sådana cyklar för att skapa plats för fler cyklar? Får de forslas bort så att det inte blir överfullt med gamla oanvända cyklar när hösten är tillbaka? Svaret är inte helt enkelt.

Det finns inga särskilda regler för hur bostadsrättsföreningar ska hantera cyklar som har lämnats kvar av tidigare ägare, som kanske har flyttat eller helt enkelt tappat cykellusten. Men Fastighetsägarna har gjort en checklista på hur styrelsen kan agera för att lösa problemet.

  1. Informera alla boende om att en rensning av cykelrummet är på gång, helst på anslagstavlan, brev och mejlutskick till medlemmarna. Om någon hyr i andra hand kan kontakt behöva tas med den som hyr ut, till exempel genom e-post.
  2. Märk upp alla cyklar med band som kan tas bort av de som känner igen sin cykel.
  3. Meddela att alla cyklar som är kvar efter säg tre månader kommer att forslas bort eller tas om hand på något annat sätt. Kortare tid än tre månader kan vara lite väl snålt, den boende måste få en chans att hinna ta bort märkningen.
  4. Efter att tiden löpt ut, dokumentera de cyklar som finns kvar och ta även foto på cyklarna. Om ni inte vet vems cykel det är bör ni kontakta polisen för att se om de kan anmälas som hittegods.
  5. Vet ni att cykeln tillhör en hyresgäst som flyttat kan de slängas eller säljas efter tre månader, om hyresgästen uppmanats att hämta den, men inte gjort det. Denna regel gäller dock inte bostadsrättshavare.
  6. Cyklar som saknar ägare kan anses som hittegods och tillfalla upphittaren, det vill säga föreningen, efter tre månader från anmälan till polisen, om ägaren inte ger sig till känna och hämtar cykeln.
  7. Vill polisen inte ta emot cyklarna som hittegods är en huvudregel att förvara dem i sex månader minimum. Även om cykeln är märkt, du har försökt nå ägaren är det inte säkert att cykeln får slängas. Men vid sex månader talar mycket för att cykeln faktiskt är övergiven.
  8. Kvarlämnad egendom som saknar värde kan slängas, utan att magasinering föregås.

Foto: Sigfrid Lundberg, flickr