Så lyckas ni med stämman – trots pandemin

Pandemin vände upp och ner på det mesta. Förra året tvingades många bostadsrättsföreningar att anpassa sig efter den nya verkligheten och anordna digitala stämmor.

Inför våren hoppades många att fjolårsstämman skulle vara en engångsföreteelse, men även i år dominerar digitala stämmor i landets bostadsrättsföreningar och den tillfälliga lag som möjliggör gör digitala stämmor har förlängts till årsskiftet.

Inför stämman tipsar sajten BRF-nytt om att sätta upp rimliga former för nomineringstid, se till att alla medlemmar vet hur man loggar in till stämman och att vara uppmärksam på att beslut fattas på rätt sätt.

Det finns sex olika sätt hålla stämman under pandemin, skriver Bostadsrätterna:

1. Håll stämman digital med möjlighet att närvara

2. Stämma hålls enbart digitalt
3. Stämman hålls som en poströstningsstämma, där ingen är fysiskt närvarande

4. För mindre föreningar kan man hålla en skrivbordsstämma eller stämma ”per capsulam”
5. Ombud företrädare de som är i riskgrupp
6. Skjut på stämman. Bostadsrätterna rekommenderar att man genomföra stämman, men om så inte är möjligt är det viktigt att omgående meddela medlemmarna om det och skicka ut ett nytt datum.

Viktigt är dock att styrelsen håller sig uppdaterad om de lagar, regler och rekommendationer som gäller vid stämmotillfället. Dessa kan ändras med kort varsel.

Mer info:
https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/sex-olika-satt-att-halla-sin-stamma
https://www.brf-nytt.se/att-lyckas-med-en-digital-arsstamma