Advokaten svarar: Kan styrelsen bestämma att jag måste köpa ett visst hänglås?

Hej,
Kan en brf verkligen skriva i en nyckelhanteringspolicy att vi måste ha ett visst hänglås, som vi själva måste betala, till våra förrådsdörrar? Det här handlar om väldigt dyra hänglås och vi har haft upprepade inbrott i förråden trots dom hänglåsen som brf kräver. Inbrottstjuvarna knäcker dom. Mitt hemförsäkringsbolag kräver inga speciella lås. Det ska finnas ett hänglås men det kan vara vilket som helst. När jag flyttar så kan jag inte ta med hänglåset heller eftersom den låses/öppnas med lägenhetsnyckeln.

Svar från Advokat Martina Slorach

Hej,
Föreningen kan upprätta ordningsregler som medlemmarna ska följa enligt grundregeln. Vilka påföljder som är aktuella om någon bryter mot ordningsreglerna beror dock på vad ordningsreglerna har för innehåll. Enligt bostadsrättslagen förverkas en bostadsrätt om bostadsrättshavaren åsidosätter sina förpliktelser på ett grovt sätt, t.ex. genom att inte iaktta sundhet, ordning och gott skick i lägenheten. Det är en juridisk bedömning om bostadsrättshavaren har misskött sig på detta sätt, så oavsett vad bostadsrättsföreningen tycker så bedömer en domstol om brottet mot ordningsreglerna är tillräckligt ”tungt” för att utgöra förverkandegrund. Att inte ha den typen av lås som föreskrivs i ordningsreglerna anser jag inte skulle kunna utgöra grund för förverkande. Så man riskerar sannolikt inte uppsägning av bostadsrätten om man inte följer denna ordningsregel. Att inte följa föreningens instruktioner kan ju dock leda till andra problem, såsom en dålig relation till styrelsen, och sura miner. Det kanske man kan undvika genom att föra en dialog med föreningens styrelse och påpeka de mycket relevanta problem som du påpekar. Om styrelsen inte hörsammar kritiken så kan man lämna in en motion till stämman och där ta upp frågan om nyckelpolicyn, och föreslå en ändring av den. Styrelsen måste genomföra det som stämman beslutar om. 

Lycka till! 

Med vänlig hälsning 
Martina Slorach
Advokat