Foto: Colourbox

Prognos: Priserna upp – för att sedan ligga stilla

I år lär bostadspriserna stiga med fyra procent, det spår SBAB i en ny prognos över svensk ekonomi och bostadsmarknad. Men under de närmaste år lär priserna ligga still, tror banken.

Dock är det svårt att göra tvärsäkra prognoser, understryker Robert Boije chefsekonom på SBAB.

– Det är genuint svårt att göra prognoser över bostadspriserna när räntebilden hoppar fram och tillbaka. Riksbankens kommunikation bidrar inte till att minska osäkerheten. Vår prognos på svagt stigande långräntor bör dock ändå tala för i princip stillastående bostadspriser de alla närmaste åren, säger han i en kommentar.

Foto: Colourbox