Foto: Flickr.com(News oresund)

Ingen styrelse – då kan hela fastigheten säljas

Det kan vara svårt att få ihop medlemmar till styrelsen i en BRF. Men få vet att följden kan bli att hela fastigheten säljs och ombildas till hyresrätter om ingen ställer upp.

Att hoppas att någon annan ska ta styrelseuppdraget kan få följder. Om alla tänker så blir valberedningens jobb svårt. Men få inser allvaret i situationen.

– Om en förening inte får ihop en styrelse måste föreningen likvideras. I så fall får huset säljas som en hyresfastighet och därmed riskerar många att bli av med sitt kapital, säger Kerstin Frykberg Andersson på Bostadsrätterna till deras hemsida.

– Oftast löser det sig då, för banken vill ju ha tillbaka lånen och ställda inför en tung ekonomisk smäll brukar några boende ställa upp och skapa en styrelse, fortsätter hon.

Att engagera sig i styrelsen är ibland förknippat med ett visst arvode, ofta i form av symbolisk karaktär. Det vanliga är 1 000-1 500 kronor per lägenhet och år till hela styrelsen, enligt Bostadsrätterna.

Bostadsrättsföreningens styrelse ska bestå av minst tre ledamöter. Det finns inga lagkrav på suppleanter, men det förenklar arbetet om någon ledamot till exempel flyttar, och det är ibland ett krav i stadgarna.