Hyra ut i andrahand: Här är sakerna du måste känna till

Majoriteten av pensionärerna i landet vill att andrahandsuthyrningar förbjuds helt och hållet, visar en ny undersökning. Den hållningen delas inte av andra åldersgrupper. Men vad gäller egentligen vid andrahandsuthyrningar? Och hur ska styrelsen hantera olovliga uthyrningar? Egrannar reder ut.

Problemen på bostadsmarknaden har gjort att andrahandsuthyrningarna har ökat. Samtidigt ökar frågorna om vad som egentligen gäller när det kommer till att hyra ut i andra hand. Först och främst krävs godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse, och ofta behövs skäl anges för uthyrningen, förklarar Stefan Lindberg, juridisk expert på SBC, för Kalmar.se.

I dag är det exempelvis allt färre föreningar som godkänner korttidsuthyrningar. Att hyra ut i alla fall kan få rättsliga påföljder och i värsta fall leda till tvångsförsäljning, betonar han.

– Valet att förbjuda andrahandsuthyrningar grundar sig ofta i att skydda föreningen och dess medlemmar från otrygghet, oreda samt att rutiner inte hålls. Korttidsuthyrningar kan leda till höjd risk för skadegörelse och kriminalitet, säger Stefan Lindberg, Affärsområdeschef juridik på SBC, till Kalmar.se.

Men samtidigt visar Sveriges Bostadsrättsrapport att 83 procent av svenska bostadsrättsägare anser att man ska få hyra ut i andra hand. Framför allt de mellan 31 och 40 år är positivt inställda. Men en grupp stretar emot, pensionärerna. Endast 16 procent i ålderskategorin 65 år och uppåt tycker att andrahandsuthyrningar ska tillåtas.

Men hur ska en bostadsrättsförening agera vid en olovlig uthyrning? SBC delar med sig av fyra tips till Kalmar.se.

1. Beslut kring andrahandsuthyrningen ska alltid överensstämma med bostadsrättslagen och stå inskrivna i föreningens stadgar. En förening kan välja att ta ut en avgift för uthyrningen, men för att det ska vara giltigt måste det finnas i stadgarna.  

2. Uppmana grannarna att prata med styrelsen om de misstänker att någon hyr ut olovligt.

3. Gör en skriftlig rättelseanmaning till den som missbrukar reglerna. Om styrelsen får veta att en lägenhet hyrs ut olovligt har den två månader på sig att skicka en rättelseanmaning. Om det inte görs i rätt tid kan det uppfattas som att uthyrningen är accepterad. Rättelseanmaningar är också ett krav för att en bostadsrätt ska kunna förverkas.

4. Föreningen kan kräva ersättning av bostadsrättshavaren om skador uppstått som en konsekvens av olovlig uthyrning. Den boende ansvarar för lägenheten även under uthyrningsperioden.

Foto: Colourbox