Mäklarna spår: Så blir bostadsmarknaden 2019

2018 var ett turbulent år på bostadsmarknaden. Frågan är om 2019 kommer att vara lika osäkert? 90 procent av mäklarna tror på stillastående eller sjunkande bostadspriser, enligt en ny undersökning av Fastighetsbyrån.

Enligt en undersökning av Fastighetsbyrån där nästan 500 mäklare runt om i landet har intervjuats kommer bostadsköparna få en god position under nästa år.

När mäklarna tittar i spåkulan ser de stillastående bostadspriser, och fler tror på en nedgång än en uppgång.

Nästan 60 procent av mäklarna tror att priserna kommer att vara stillastående under 2019 och 30 procent tror på sjunkande priser.

– Det är alltid svårt att spå om framtiden men för 2019 finns det extra många osäkerhetsfaktorer, till exempel ränteutveckling, konjunktur, politiska beslut och bostadsbyggande. Jag tror att 2019 kommer att likna 2018 med en spretig och oförutsägbar bostadsmarknad, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån, i ett pressmeddelande.

På frågan ”för vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktigt just nu?” blev svaret 4,03 på en tiogradig skala där har 0 är total fördel för köparna och 10 total fördel för säljarna. När samma fråga ställdes i oktober i år och i december förra året var siffran 4,32 respektive 4,25.

– Även om antal försäljningar ökat under fjärde kvartalet så är många konsumenter fortsatt avvaktande. Köparna har störst övertag i Stockholm och Göteborg och minst på mindre orter, säger Johan Engström.

Det hårdare amorteringskravet och tuffare krav hos bankerna har påverkat marknaden under året, men nu handlar det mesta om osäkerhet kring utvecklingen framåt, menar han.