Grannsamverkan har minskat inbrotten

I Farsta minskar inbrotten samtidigt som de ökar i resten av Stockholms stadsdelar. Förklaringen stavas grannsamverkan, enligt Farstapolisen.

Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, ökade antalet anmälda inbrott kraftigt i Stockholm under 2017. Men i stadsdelen Farsta i södra Stockholm minskade inbrotten trots trenden.

– Farsta har sett bra ut en tid, säger Peter Aasa samverkansansvarig på Farstapolisen, till StockholmDirekt.

Förklaringen till framgångarna i Farsta är alerta poliser och en bra grannsamverkan, menar Peter Aasa.

– Vi är beroende av att folk reagerar och ringer polisen och att folk i området hjälps åt. Man kan se att vi har bra grannsamverkan i Farsta. Vi är beroende av att folk är uppmärksamma, säger han.

Det är också fler som skyddar sina bostäder i dag jämfört med tidigare. Trots fler inbrottsförsök så har antalet fullbordade inbrott minskat enligt statistiken.

Det är inte svårt för en bostadsrättsförening att starta grannsamverkan. Det enklaste är att ringa det lokala poliskontoret på numret 114 14. Polisen ansvarar då för att starta samverkan med inblandade aktörer. Det finns även information på hemsidan samverkanmotbrott.se.

Polisen ansvarar också för att genomföra en kortare utbildning för kontaktombuden där även boenden i vissa fall medverkar. Även kommunen och försäkringsbolag kan medverka vid utbildningen för att ge förebyggande information. Det delas även ut skyltar och dekaler med ”Grannsamverkan” som ska sättas upp i området i brottsförebyggande syfte.

I konceptet Grannsamverkan kan det även ingå att ordna med belysning utanför fastigheten så att grannar får bättre uppsikt om vad som händer.

Läs mer om Grannsamverkan:
Samverkan mot brott
Polisen
Brottsförebyggande rådet, BRÅ

Foto: Colurbox (Jasminko)