Hög tid att uppdatera BRF-stadgarna

Nya lagar och bestämmelser som rör bostadsrättsföreningar innebär att stadgarna måste fräschas upp. Och det måste ske senast den 1 juni 2018. 

Lagen om ekonomiska föreningar ändrades den 1 juli 2016, vilket även berör bostadsrättsföreningar. Det handlar exempelvis om nya regler för när en årsredovisning ska vara tillgänglig och när kallelser till föreningsstämman ska göras. Senast den sista juni 2018 ska stadgarna vara uppfräschade så att de matchar de nya reglerna.

Men tiden går fort, så ta tag i det redan nu.

– Man behöver ju ofta fatta beslut om ändringar i stadgar på två stämmor. Det tar sin tid, så ska man hinna med måste man nästan sätta i gång nu, sa Monika Jukic, chefsjurist på Sveriges bostadsrättscentrum, nyligen till Dagens Industri.

När det gäller kallelser till stämman har visas förändringar gjort. I dag krävs det att man kallar till stämma tidigast fyra och senast två veckor innan. Men den sista juni 2018 kommer tidsfristen att bli längre.

– Man kallar tidigast sex veckor och senast fyra veckor inför en ordinarie stämma, sa Monika Jukic till DI.

Att dröja med årsredovisningar kommer inte heller att vara tillåtet. De nya reglerna innebär att den ska vara tillgänglig senast två veckor före en årsstämma, istället för dagens en vecka innan. Detta måste skrivas in i stadgarna.

Dessutom behöver visa formuleringar kring andrahandsuthyrningar ändras i stadgarna innan den 1 juni 2018. Tidigare var det ”beaktansvärda skäl” som krävdes nu är det endast ”skäl”.