Många bostadsinbrott anmäls inte

I november presenterade Brottsförebyggande rådet, Brå, ny statistik över bostadsinbrott i landet. I rapporten konstaterades att 1,2 procent av hushållen uppger att de utsattes för bostadsinbrott under 2016, ett år då det anmäldes omkring 22 000 bostadsinbrott – en minskning med tre procent jämfört med året innan.

Men, tillägger Brå, ”Bostadsinbrotten upplevs ofta som mer allvarliga och mer integritetskränkande än många andra av de stöldbrott som hushållen utsätts för”.

En ny undersökning från försäkringsbolaget If visar att hälften av alla vardagsbrott inte anmäls till polisen. Högst andel av icke anmälda brott är misshandelsbrott (50 procent), men på andra plats kommer bostadsinbrott, där 36 procent har valt att inte anmäla.

– Det är ett oroande stort mörkertal som måste tas på största allvar. Det är viktigt att alltid polisanmäla om man har blivit utsatt för ett brott. Utan anmälan kan gärningsmannen aldrig gripas och polisen missar viktig information om hur brottsligheten ser ut och var det behövs resurser, säger Anders Lindstrand, utredningschef på If, i en kommentar.

Endast omkring tre procent av inbrotten klaras upp, och mindre än en procent av cykelstölderna, enligt If.

– Inbrott, misshandel, bilstölder och annat som drabbar människor i vardagen, skapar otrygghet och kostar samhället stora summor ska inte få prioriteras bort, säger Anders Lindstrand.