Tidsbrist stoppar unga från styrelsearbete

Det är svårt att locka yngre förmågor till styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, enligt en ny undersökning av SBC. Brist på tid är den vanligaste förklaringen till att ungdomar inte vill engagera sig i styrelsen.

Om man har engagerat sig i BRF-styrelsen kan det vara en bra merit att sätta på CV:et. Inte minst för unga personer. Dessutom kan det vara en bra möjlighet att vara med och påverka beslut.

Men bland unga är intresset lågt för att engagera sig i styrelseuppdrag. Och den vanligaste anledningen är att det tar för mycket tid i anspråk, visar en ny undersökning av Sveriges BostadsrättCentrum, SBC. Bland äldre personer är tiden inte en lika stor utmaning, visar studien.

Tre tips för att effektivisera styrelsearbetet i BRF:er

  • Gör information tillgänglig för alla medlemmar. Många föreningar använder en digital lösning där årsredovisning, stadgar och andra bestämmelser finns samlat. När det är dags för en ny styrelse att ta över blir det enklare att lämna över utan viktig dokumentation försvinner.
  • Utbilda styrelsen. Om de som är aktiva vet vad som ska göras och när kommer tidskrävande missförstånd att undvikas.
  • Se till att möten har en tydlig agenda, det minimerar spontana frågor och beslut. Fika är trevligt, men lägg det i slutet av mötet, så att det finns möjlighet att smita för den som behöver.

Foto: Colorbox