Bränder startas ofta av grannen

Att granen kan innebära en brandrisk vet nog de flesta. Men att grannen också är det, känner nog färre till. Enligt en undersökning från Folksam startades var tredje brand bland försäkringsbolagets kunder av en granne.

– Det spelar egentligen ingen roll hur aktsam man själv är om grannen slarvar. Beroende på hur man bor så skyddar hemmets skal mot brand utifrån, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar även att den vanligaste brandorsaken i den egna bostaden är ljusbränder, att ostadiga ljusstakar är en faktor, och att många bränder orsakas av mänskligt beteende, som att glömma stänga av spisen eller att ställa ljus för nära brännbart material.

– Det går aldrig helt att förebygga bränder men vi engagerar oss för att våra kunder ska veta vad de kan göra. När det gäller levande ljus är det viktigt att se till att underlaget är stabilt och inte alstrar värme. Idag finns det även brandutrustning som kan begränsa brand och även utrustning som ser till att en brand inte uppstår, säger Erik Arvidson.

Foto: Flickr.com(morner)