Sex tips för att stoppa inbrottstjuven

Under årets tre sista månader stiger antalet inbrott med 33 procent, jämfört med övriga månader. Men det finns enkla metoder för att minska risken för att drabbas. Grundbulten för att förhindra inbrott är Grannsamverkan.

Antalet anmälda inbrott ökar kontinuerligt. Under årets tre sista månader stiger antalet inbrott med 33 procent, jämfört med övriga månader, enligt Trygg Hansa. Inbrottstjuvarna tillhör de som välkomnar mörkret.

Försäkringsbolaget Trygg Hansa har i en film på deras hemsida frågat två före detta tjuvar (som idag tillhör organisationen Kriminellas revansch i samhället, KRIS) om hur inbrotten planeras och genomförs. Först och främst betonar de att ett inbrott inte tar lång tid.

”Det tar kanske tio minuter, det gör inget om de boende bara är ute en liten stund”, säger en av dem i filminslaget.

Ett vanligt sätt för tjuvarna att kontrollera om det är fritt fram är helt enkelt att plinga på eller känna på dörrhandtaget. Öppnas dörren kan tjuvarna ha arbetskläder på sig och en stege under armen och säga att de ska kolla vatten, el eller något annat, berättar dem.

På senare tid har andra liknande trender växt fram bland inbrottstjuvar. Ett exempel är att de kastar ägg på fönsterrutor. Om den som bor i bostaden dröjer med att tvätta bort äggen från rutan vet tjuvarna att de med stor sannolikhet inte är hemma. Äggen blir en tydlig markör att det är fritt fram.

Men det finns enkla metoder att ta till för att förhindra inbrott, betonar Håkan Franzén på Trygg Hansa på hemsidan. Försäkringsbolaget, polisen och tjuvarna är alla överens om att ett ordentligt skalskydd i form av godkända lås, säkerhetsdörrar och larm är effektivt. Men grundbulten för att förhindra inbrott är Grannsamverkan. Egrannar har tidigare skrivit om hur ni går tillväga.

– Grannsamverkan är en bra metod som du och dina grannar kan organisera tillsammans med Polisen. Syftet är att göra bostadsområdet mindre attraktivt för inbrottstjuvar genom att öka uppmärksamheten hos de som bor där samt förmedla kunskap om hur man på bästa sätt kan skydda sig mot inbrott i hemmet, säger Rolf Söderberg, kommissarie på Polisen i Västmanland och engagerad i brottsförebyggande arbete, i ett pressmeddelande.

Sex tips för att undvika inbrott

– Organisera Grannsamverkan med Polisen och dina grannar.

– Ha godkända lås på ytterdörr, balkongdörr och altandörr.

– Fönster ska vara stängda och reglade.

– Vidarekoppla hemtelefonen till mobilen så att någon svarar när det ringer.

– Ställ in en timer på lamporna.

– Be grannen att ta hand om posten.

Källa: Trygg Hansa

 

Läs mer om Grannsamverkan:

Samverkan mot brott

Polisen

Brottsförebyggande rådet, BRÅ

Foto: Colurbox (Jasminko)