Så ser ditt ansvar ut vid andrahandsuthyrning

En bostadsrättsinnehavare som hyr ut i andrahand måste tänka på en rad saker, inte minst när det gäller ansvarsfrågorna. ”Om hyresgästen har ett störande beteende kan föreningen vidta åtgärder mot dig som medlem. Det kan leda till att nyttjanderätten sägs upp”, säger bostadsrättsjuristen Monika Jukic.

Som bostadsrättsinnehavare är du alltid ansvarig att se till så att avgiften betalas, berättar Monika Jukic, bostadsrättsjurist på SBC. Om andrahandsgästen inte betalar är det du som bostadsrättsinnehavare som får ta smällen. Om tiden går utan att avgiften betalas kan det i värsta fall leda till att bostadsrätten blir förverkad och att föreningen kan tvångsförsälja lägenheten.

Dessutom har bostadsrättsinnehavaren ett ansvar för alla som vistas i lägenheten, till exempel när personer som hyr i andrahand stör eller inte sköter sig, betonar Monika Jukic.

– Föreningen har ansvar för boendemiljön. Om hyresgästen har ett störande beteende kan föreningen vidta åtgärder mot dig som medlem, säger hon.

Vilka åtgärder kan det handla om?

– Föreningen är skyldig att be medlemmen att upphöra med det som stör. Om störningarna ändå inte upphör kan det leda till att nyttjanderätten sägs upp, i värsta fall kan medlemmen bli av med lägenheten, säger hon.

– Som medlem kan du inte säga ”det var inte jag, utan hyresgästen”, fortsätter hon.

Som medlem har du också ett ansvar för det inre underhållet, enligt Monika Jukic. När en bostadsrättsinnehavare hyr ut i andrahand är det därför viktigt att reglera hur eventuella skador och dylikt ska hanteras i ett skriftligt avtal.

– Dessutom är det viktigt att säkerställa så att andrahandsgästen har tecknat en egen hemförsäkring, säger hon.