Advokaten svarar: När räknas biarea in och inte?

Martina Slorach, advokat som kan svara på dina frågor om bostadsjuridik.
Martina Slorach, advokat som kan svara på dina frågor om bostadsjuridik.

Fråga:
Hej. Bor i en bostadsrättsförening och min fråga är följande:

När uppbyggnaderna av husen gjordes var det några lägenheter där det ingick garage och de räknades som biyta.
I dagsläget är det ingen som använder dessa till garage utan det är ombyggda till både tvättstuga och förråd.
Vad gäller då, är det fortfarande biyta eller ska dessa kvadratmeter inräknas som boyta?
Bör då hyran höjas med motsvarande kvadratmeter?

Har själv byggt ut mitt kök, tog en del av verandan med styrelsens godkännande vilket gjorde att min hyra höjdes – ser inget fel i detta men är en biyta alltid biyta trots att användningen förändras?
Tack i förskott för svaret.

Svar:
Hej!
Föreningens årsavgift (som ofta betalas per månad, och därför ofta kallas månadsavgift) kan basera sig på olika beräkningsgrunder. Vissa föreningar har lägenhetsyta som en faktor, andra har ett andelstal som styr. Hur årsavgiften ska räknas fram ska framgå av föreningens stadgar. Om lägenhetsyta är en faktor vid beräkningen av årsavgiften så kan årsavgiftens storlek förändras om lägenhetsytan förändras. Om boytan ska räknas om i fallen då garage omvandlats till boyta är dock en bedömning som föreningen måste göra från fall till fall.

I vanliga fall är det inte användningsområdet för ytan som är avgörande för avgiften, utan huruvida den är upplåten med bostadsrätt eller inte. Gällande tomtmark såsom gräsmattor och verandor så är denna ofta inte upplåten med bostadsrätt. Om marken byggs in i huset och därmed blir en del av bostadsrätten så måste en reglering ske, vilket kan ske genom dödning av bostadsrätten och ny upplåtelse. En relativt besvärlig process. Det kan således vara olika situationer att bygga in en veranda eller ändra användningen av ett garage. Det måste bedömas i varje enskilt fall och är svårt att ge ett allmänt svar på.

Lycka till