Krav på skärpta amorteringskrav

Hushållens skuldsättning är en ohållbar utveckling i längden. Det menar Finanspolitiska rådet i en debattartikel i Dagens Nyheter. Därför vill det statliga institutet skärpa amorteringskraven.

– För att ytterligare stärka hushållens motståndskraft i en framtida kris vill FI därför skärpa amorteringskravet för nya bolånetagare som tar stora lån i förhållande till sina inkomster. Förslaget kommer att gå ut på remiss inom kort, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen, i ett pressmeddelande.

Förslaget innebär i korthet att alla nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger av sin bruttoinkomst skulle amortera 1 procent mer av bolånet per år än vad de gör i dag.

– Amorteringskultur är bra. Jag tycker det är väldigt sunt att amortera på det vi lånat, men om det påverkar rörligheten, att folk kan flytta, blir jag orolig. Vi har ju redan sett att amorteringskravet fått viss effekt, så man kanske skulle vänta och se effekterna av nya amorteringskraven ännu lite längre, säger Claudia Wörnmann, boendeekonom på SBAB, till Dagens Nyheter.