Advokaten svarar: Föreningens ansvar för ledningarna i lägenheterna

Fråga:

Martina Slorach, advokat som kan svara på dina frågor om bostadsjuridik.
Martina Slorach, advokat som kan svara på dina frågor om bostadsjuridik.

Bostadsrättslagen anger vad som bostadsrättsinnehavaren och föreningen ansvarar för. Texten i lagen kan tolkas på olika sätt tycker vi. Skulle därför vilja ha er tolkning av paragraf 12. Vi har lite svårt avgöra om det även gäller elen inne i bostadsrätten.

§12 (utdrag) Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.

Föreningen håller på med justeringar av stadgarna och vår lydelse är väl ungefär likadan. (nedan)

”Bostadsrättshavaren svarar inte för underhåll av radiatorer eller de anordningar för avlopp och lägenhetens förseende med värme, elektricitet och vatten med vilka föreningen försett lägenheten.”

Mvh

Tom

 

Advokaten Martina Slorach svarar:

Hej Tom!
Generellt kan man säga att bestämmelsen i bostadsrättslagen betyder att de ”stamledningar” som finns i fastigheten är föreningens ansvar, och det ger även föreningen en exklusiv rätt till ingrepp i dessa. En förutsättning för att föreningen ska vara ansvarig är ju att de ”tjänar fler än en lägenhet” . Vill en bostadsrättshavare göra en ombyggnad där det krävs att stamledningarna dras om eller liknande så krävs tillstånd från föreningen.

I föreningens stadgar finns inte denna förutsättning med, utan bara att föreningen ska ha försett lägenheten med ledningarna. Er bostadsrättsförening har alltså tagit ett mycket större ansvar för underhåll än vad som gäller enligt lagen. Det finns inget hinder mot att föreningen genom stadgarna även tar på sig ett större ansvar för andra ledningar i lägenheten. Däremot kan aldrig medlemmen åläggas ansvar för stamledningarna, inte ens genom en stadgebestämmelse.

Ett möjligt problem med era stadgar är att föreningen har både skyldighet och rätt att underhålla alla de angivna ledningarna. Den som vill göra ändringar i eldragningarna i lägenheten måste alltså be föreningen om lov, vilket kanske kan vara en belastning för föreningen. Det kan också förstås innebära utökade kostnader med detta större ansvar för underhållet. Men det är fullt tillåtet att ha det på detta sätt!

Lycka till!

Med vänlig hälsning,
Martina Slorach

Ställ en egen fråga – vinn en bokbostadsrättsbok

Varje månad lottar vi ut ett exemplar av Martina Slorachs bok, ”Bostadsrätt – En handbok för styrelsen”, till en person som har skickat in en fråga om bostadsjuridik.
Skicka din fråga till redaktionen@egrannar.com