Så kan gräsbranden undvikas

Vårens intåg innebär tyvärr också en förhöjd brandrisk. Inte minst ökar risken för gräsbränder. Men med några enkla knep kan brandfaran minska rejält.

Alldeles nyss lämnade vintern oss och våren tittade fram. Härligt tycker många, men brandexperter runt om i landet manar till försiktighet. När våren drar fram torkar marken och fjolårsgräset blir knastertorrt, påpekar Anders Westerlund, brandexpert på Anticimex. Detta bör man ha i åtanke vid exempelvis grillning och eldning av trädgårdsavfall.

– Det är nämligen oförsiktighet som orsakar de flesta bränderna, säger han i ett pressmeddelande.

Steg ett är att kontrollera om det är eldningsförbud i kommunen, vilket exempelvis kan kollas på SMHI:s hemsida. Om det är eldningsförbud, så är det förbud mot öppen eld, att grilla på en anordnad grillplats är fortfarande tillåtet, förklarar Anders Westerlund. Men engångsgrillar direkt på mark och utanför eldstad är förbjudet.

– En gräsbrand kan sprida sig fort. Blåser det mycket så kan elden ta fart och gnistor flyga iväg och ta eld i det torra gräset en bit bort, betonar han.

Men det går att minska risken för gräsbränder.

– Vattna runt eldningsplatsen, två meter utanför det område där du ska elda. Ha också en vattenslang redo när du eldar och annan lämplig släckutrustning, säger han.

Brandexpertens tips mot gräsbränder:

  • Vattna runt eldningsplatsen
  • Ha vattenslang eller annan släckutrustning redo
  • Elda inte för nära byggnader eller skog
  • Se till att mobilen har täckning
  • Elda inte ensam

Källa: Anticimex

Foto: Flickr.com(Susanne Nilsson)