Malmö stad: ”Vi har varit underbemannade en tid”

Malmö stad har köpt bostadsrätter för att hyra ut till flyktingar. BRF-företrädare riktar kritik mot kommunen för bristande information och stöd kring detta. Nu bemöter Malmö stad kritiken.

För att lösa den akuta bostadssituationen har Malmö stad köpt bostadsrätter för att hyra ut till flyktingar. Reaktionerna är blandande. Framför allt riktar berörda bostadsrättsföreningar kritik mot kommunen för att informationen kring köpen och de nya hyresgästerna har varit för dålig, visar en genomgång av Egrannar.

Information är a och o i den här typen av frågor, enligt flera av de BRF-företrädare som Egrannar har pratat med.

”Vi skulle gärna vilja bjuda in nykomna till möten för att informera om lagar, regler, respekt och omtanke, men för att kunna göra det måste vi i tid få bättre information från kommunen”, säger en BRF-företrädare.

Egrannar tog därför kontakt med Malmö stad och frågade vad som görs i dag och vad som kan bli bättre.

Hur kommunicerar ni med föreningarna?

– Självfallet är vi angelägna om att ha en bra relation till de bostadsrättsföreningar där vi köper lägenheter och brukar försöka ta direktkontakt med styrelsen så fort köpet gått igenom. Där går vi bland annat igenom hur föreningen kan komma i kontakt med oss om de upplever någon form av problem, Thobias Ligneman, kommunikatör Malmö stad, serviceförvaltningen.

Vilka är de vanligaste frågorna?

– De vanligaste frågorna är vem som ska flytta in, alltså ”vad ska vi sätta för namn på dörren”, och vart vänder vi oss om det blir problem. Det första kan vi på stadsfastigheter sällan ge svar på utan när köpet är klart går uppdraget till kommunens lägenhetsenhet att bestämma vem som får flytta in. I det andra fallet får föreningen ett telefonnummer till stadsfastigheter, dit de kan anmäla exempelvis störningar eller om man misstänker att det bor andra i lägenheten än vad som är avsett, säger han.

Vad gör ni för att förbättra er service?

– När det gäller att hantera störningsärenden har vi på stadsfastigheter varit underbemannade en tid, men stärker upp så att vi från den 1 mars kommer att ha fler medarbetare som är redo att åka ut till exempelvis en förening som behöver hjälp. Utöver detta har även socialtjänsten regelbunden tillsyn av hur det fungerar i lägenheterna och vår uppfattning är att detta oftast fungerar bra, säger han.

 

Läs också om hur brf-styrelseledamöter beskriver situationen i Malmö.
Foto: Wikipedia – MrkommunCC BY-SA 3.0, Länk