Advokaten svarar: Vad göra när grannens löpband låter outhärdligt?

Hej,

Jag och min fru bor i en nybildad bostadsrättsförening. Det är ett välbyggt och välisolerat hus vilket gör att vi i stort sett aldrig störs av våra grannar. Visst har det förekommit någon fest som kanske blivit lite högljudd någon gång, men det får man självklart acceptera när man bor i en flerfamiljsbostad. I vår trappuppgång finns det fem stycken enrumslägenheter som ägs av kommunen och som används som LSS-boende. Vi har aldrig störts av denna verksamhet. Nu har dock lägenheten som ligger vägg-i-vägg med vår lägenhet fått en ny boende som ställt in ett löpband. Användningen av löpbandet sker alla dagar i veckan, vid varierande klockslag och från en halvtimme upp till två timmar. Detta löpband framkallar ett monotont ljud som vi inte kan dränka enbart genom att till exempel höja volymen på tv eller stereo – utan det krävs att man sätter på sig hörlurar med musik.

Vi har försökt stå ut ett tag men känner inte längre att vi orkar. Till saken hör att i en av föreningens fastigheter så finns det ett litet gym med bla ett löpband. Det är uppskattningsvis 50 meter till gymet. Vi har varit i kontakt med styrelsens ordförande som i sin tur har varit i kontakt med kommunen. Enligt kommunen så är den boende tillsagd att enbart använda löpbandet mellan kl 10-12 på vardagar, vilket inte sköts.

Men vi anser att ett löpband inte är något som är normalt förekommande i en bostad utan hör hemma på ett gym. Det finns givetvis inte något skrivet om löpband i stadgarna, vilket känns ganska självklart då man inte förväntar sig att någon tar med ett sådant i en bostad. Ordförande säger att vi måste acceptera störningen då den ”är under en begränsad tid”.

Min fråga är – är detta verkligen rimligt? Ska vi inte kunna vistas i vår bostad utan hörlurar med hög musik? Allt för att någon använder gymutrustning i en bostad?

Mvh,
Tom

Hej Tom,

Jag förstår frustrationen i att störas av monotona ljud i sitt eget hem. Det påverkar hälsan negativt på många sätt. Rättsligt är det dessvärre inte mycket du och föreningen kan göra för att få problemen att upphöra. Av den rättspraxis som finns kan konstateras att man som boende i ett flerfamiljshus måste stå ut med mycket. Grannen till operasångerskan ”Siwan-divan” Wennberg stämde föreningen och begärde nedsatt avgift på grund av att föreningen inte fått tyst på sångerskans sång-övningar. Grannarna gjorde gällande att sångövningarna pågått under fyra års tid, flera gånger i veckan, såväl på kvällar och helger.

Övningarna har bestått i pianospel, övning av skalor med elever och inspelade applådåskor. Grannarna upplevde övningarna som outhärdliga. Föreningen gjorde enligt deras mening inte tillräckligt för att få slut på störningarna, varför grannen krävde nedsatt avgift.

Hovrätten ansåg dock att övningarna var av sådan art att man får stå ut med dem, och avslog yrkandet om nedsatt avgift (RH 2014:1).

Man kan fundera på om ett löpband är något som hör hemma i ett flerfamiljshus, men det är sannolikt inget som är av så ovanligt slag att det inte kan anses vara sådana levnadsljud som är acceptabla.

Det ni kan göra är att utföra ljudmätningar i er lägenhet för att få det fastslaget vilken ljudnivå användandet av löpbandet innebär. Ibland kan kommunens miljö- och hälsovårdskontor hjälpa till med sådana mätningar. Socialstyrelsen har riktlinjer för hur höga ljudnivåer som får förekomma i bostäder. Om den uppmätta ljudnivån överstiger dessa så bör ni återigen anmäla till föreningen att ni blir störda. Föreningen ska då skicka en formell anmodan att vidta rättelse till kommunen. Sannolikt kommer dock inte ljudet från löpbandet att överstiga gränsvärdena, låga monotona ljud kan vara väldigt störande men ger sällan utslag över gränserna.

Med tanke på ovan nämnda praxis blir det svårt för er att vidta rättsliga åtgärder för att få tyst. Det som är att rekommendera är att ta kontakt med styrelsen, eller direkt med kommunen eller den boende intill, och genom en god dialog försöka att få till en förändring.

Lycka till!

Martina Slorach, jurist

Ställ en egen fråga – vinn en bokbostadsrättsbok

Varje månad lottar vi ut ett exemplar av Martina Slorachs bok, ”Bostadsrätt – En handbok för styrelsen”, till en person som har skickat in en fråga om bostadsjuridik.
Skicka din fråga till redaktionen@egrannar.com