”Se hemsidan som en möjlighet att öka mervärdet av medlemskap i föreningen”

En ökad efterfrågan på digitala tjänster fick styrelsen i brf Baggen 15 i Stockholm att ta steget att skapa en sida på Egrannar. 

Hur kommer det sig att ni började använda Egrannar?

– Vi lever i ett alltmer digitaliserat samhälle med ökad användning av digitala tjänster. Att även vi i vår brf ska dra nytta av dessa tjänster såg styrelsen som självklart.

Vilken är din favoritfunktion på Egrannar?

– För mig som medlem är det bokning av tvättstuga. Annars gillar jag funktionen Styrelsen informerar, där vi från styrelsen delar viktig info samt tips om vårt närområde, exempelvis vilka återvinningsmöjligheter som finns.

Har Egrannar underlättat styrelsens arbete på något sätt?

– Ja, till exempel genom att gemensamma utrymmen nu hanteras utan manuell handpåläggning för bokning månadsvis. Och självklart även för delning av viktig gemensam information. Det går även att få relevant statistik för uppföljning.

LG berättar att styrelsen i Brf Baggen 15 hoppas kunna aktivera medlemmarna i allt från diskussioner på anslagstavlorna till att använda bokningsfunktionerna.

Hur gör ni för att få medlemmar att engagera sig på hemsidan?

– Vi startade med funktionen för anslagstavlan i oktober och har ännu en bit kvar, men vi ser redan nu hur medlemmarna själva postar anslag av gemensamt intresse. Och när det kommer till bokningsobjekten går det ej att nyttja delade funktioner som tvättstugan om man inte bokar via hemsidan.

Vilka tips skulle du ge till en förening som precis är i uppstartsfasen av sin hemsida på Egrannar, vad ska man tänka på?

– Steg ett: Tänk på vad vill man uppnå. Sedan är det viktigt att säkra bra bilder och text som ger en bra känsla av föreningen. Se hemsidan som en möjlighet att öka mervärdet av medlemskap i föreningen.