Radhusförening sparade tid genom att använda Egrannar

Brf Ängsnäs Trädgårdar grundades i maj i år och består av 47 radhus. När styrelsen skulle bygga en hemsida tittade de först på att bygga en egen, men insåg att det skulle ta för mycket tid. Egrannar blev den perfekta lösningen. 

Joakim Nordström, styrelsemedlem, varför valde ni att skaffa en hemsida?

– Vi behövde en hemsida till föreningen och det var jag som drev det projektet. Jag funderade på om man skulle sätta upp en egen wordpressida. Men jag insåg att det inte skulle bli av, eftersom att det kräver tid och arbete göra en sådan sida.

– Men så hittade vi Egrannar och tyckte att upplägget verkade bra och enkelt. Eftersom det är kostnadsfritt kunde jag direkt registrera en sida och sedan visa styrelsen hur det fungerar. Sedan började vi använda tjänsten.

Hur togs det mot i föreningen?

– Det var lite långsamt att få folk att registrera sig först. Det fanns en Facebookgrupp bland medlemmarna tidigare, men eftersom att alla inte var medlemmar där ville vi i styrelsen ha något officiellt.

– När vi sedan gick ut med att vi i styrelsen skulle publicera viktig information på hemsidan tog det fart och våra medlemmar började registrera sig.

Hur har ni använt hemsidan än så länge? 

– Vi använder främst hemsidan för att lägga upp viktig information om sådant som berör föreningen. Vi skulle bland annat byta ut våra planterade äppelträd som vi har i föreningen. Då kommunicerade vi det via Egrannar, några av medlemmarna meddelade då att de ville ha nya träd och några andra ville inte ha det. Vi har också haft diskussioner via Egrannar om vad som kräver bygglov och inte när medlemmarna ska renovera sina hus.