Förening tvingas agera mot störande Airbnb-uthyrning

Möjligheterna att hyra ut sin bostadsrätt via nätsajter som Airbnb har ökat kraftigt den senaste tiden. Utvecklingen är inte helt oproblematisk, betonar Lars Fresker, ordförande för bostadsrättsföreningen Halvmilen i Stockholm. ”Vi har ett fall som har skapat väldigt negativ stämning i föreningen”, säger han.

De senaste åren har möjligheterna att korttidshyra en privatbostad via nätsajter som Airbnb ökat kraftigt i Sverige. Inte minst i Stockholm där tusentals lägenheter nu erbjuds till turister. Lars Fresker, ordförande för bostadsrättsföreningen Halvmilen på Södermalm, berättar att denna utveckling inte är helt oproblematisk. Nyligen hade föreningen ett fall av Airbnb-uthyrning uppe på styrelsemötet.

– Vi har ett fall där en person har hyrt ut sin bostadsrätt på det här sättet utan styrelsens godkännande, vilket har lett till en väldigt negativ stämning i föreningen, säger han.

Han radar upp problem som uppstått sedan i somras, till exempel att ett flertal olika personer som har hyrt medlemmens bostadsrätt inte har kunnat portkoder, rökt i huset, tvättat på upptagna tvätttider och skapat osäkerhet hos grannarna. Det har inneburit en hel del spring och störningsmoment, betonar Lars Fresker.

– Bostadsrättsinnehavaren har lämnat över nycklarna till okända människor, det har varit nya personer hela tiden, utan styrelsens tillstånd. Det bryter mot våra stadgar kring andrahandsuthyrning, så nu kommer vi att agera. Medlemmen kommer att få en varning, där en andra varning kan leda till en uteslutning av medlemmen, säger han.

Dessutom har föreningen funderat på att förbjuda airbnb-uthyrningar, genom att komplettera stadgarna. Uthyrning via Airbnb måste nämligen inte accepteras av bostadsrättsföreningar, enligt ett fall (det första i Sverige) som nyligen avgjordes i hyresnämnden. Hyresnämnden stoppade en kvinna som hyrde ut sin bostadsrätt på Södermalm, rapporterar Svd. Beskedet innebär att uppluckringen som har skett för att få hyra ut i andra hand, inte gäller uthyrning som är ”mer att likna kommersiell natur”.

– Vi kan totalförbjuda Airbnb-uthyrningar om man tittar på det fallet, men det kommer vi inte att göra. Vi kommer att göra bedömningar från fall till fall, men man kommer alltid att behöva styrelsens tillstånd, säger han.

Det kan uppfattas störande för övriga boende när okända människor vistas i fastigheten. Därför har föreningen rätt att vägra samtycke till den här formen av uthyrning, menar hyresnämnden. Beslutet är inte överklagningsbart men är inte prejudicerande, vilket innebär att andra fall där omständigheterna skiljer sig något skulle kunna prövas på nytt.

Lars Fresker ser dock positiva inslag av Airbnb-uthyrningar. Till exempel om den som hyr ut sin bostadsrätt själv bor i lägenheten tillsammans med den som hyr den.

– Det får inte bli ren hotellverksamhet, men om man hyr ett rum i en fyrarummare och själv är hemma kan det säkert fungera. Då finns det ju någon som förklarar regler, uppförandekoder och visar vart saker och ting finns, säger han.

Foto: Flickr.com (Sasha Kargaltsev)