Så grillar du säkert

För många svenskar innebär sommaren mysiga grillkvällar med vänner och grannar, men det gäller att vara försiktig. Med några enkla knep kan du förebygga en brand. Så, vad ska man tänka på?

Under förra året omkom 76 personer i bränder, enligt siffror från Brandskyddsföreningen. Närmare femhundra personer om året skadar sig allvarligt vid grillning, antingen genom brännskador eller av att flagor blåser in i ögonen.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap äger drygt häften av alla olyckor rum på altaner, balkonger eller i trädgårdar.

Våren och sommaren är årstiderna då flest bränder sker, som ett resultat av höga temperaturer och stark vind. Även torr mark ökar risken för att en brand sprider sig.

– Är det torrt i markerna så måste man ta det på stort allvar, även om man bara tänker göra upp en liten eld på tomten. Det är lättare att förebygga en brand, än att släcka den, säger Håkan Franzén på Trygg-Hansa i ett pressmeddelande.

En tydlig trend på senare år är användandet av gasolgrillar. I takt med ökningen är det många som inte vet vad man bör tänka på vid användning av gasolgrill.

– ​Gasol och luft är explosivt, så hantera därför gasolen varsamt. Det är också viktigt att stänga av huvudkranen så fort det börjar lukta gasol. Använd läckspray eller tvållösning på skarvar och anslutningar för att lokalisera läckaget, säger Lars Silfverswärd på IF i ett uttalande.

För den som hellre grillar på balkongen är just en gasolgrill eller möjligen en elgrill att föredra. Men kolla först upp bostadsrättsföreningens regler för grillning.

Även engångsgrillar är populära när det ska spontangrillas ute i det fria. Men även en liten engångsgrill kan lätt bli varm och ta eld om den står på gräs. Ställ den därför på betong, asfalt eller sand och, uppmanar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, släng den aldrig i en soptunna.

Egentligen handlar mycket om sunt förnuft vid grillning. Se till att du har tillgång till vatten eller en brandsläckare, undvik att grilla om det är väldigt torrt eller blåsigt, lämna aldrig elden obevakad och se till att hålla elden liten. Använd inte bensin, etanol eller t-sprit. Och helst inte så mycket annan sprit heller, för den delen. Precis som i de flesta fall så ökar risken för olycka när alkohol är inblandat vid grillning.

Om olyckan ändå är framme är det viktigt att försöka släcka elden så gott det går, ringa 112 och ha en på förhand bestämd uppsamlingsplats för alla i hushållet.

 

Bild: All rights reserved by chrisglass