Snart dags för tuffare amorteringskrav

Från och med den 1 augusti 2015 måste alla nya bolånetagare amortera ned sina bolån till 50 procent av bostadens värde. Kravet ska gälla för alla nya lån som har en bostad som säkerhet, föreslår Finansinspektionen.

Med största sannolikhet träder nya amorteringskrav i kraft den 1 augusti senare i år. Alla nya bolån med en belåningsgrad på över 70 procent av bostadens värde ska amorteras ned med minst två procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år. Därefter ska lånet amorteras ned med minst en procent tills belåningsgraden är nere 50 procent, enligt Finansinspektionen, FI.

Tanken är att dämpa skuldsättningen och se till så att hushållen bättre kan stå emot störningar i ekonomin.

Vad menas då med ett nytt bolån?

  • När man tar ett lån för att köpa en ny bostad och använder bostaden som säkerhet.
  • När man tar ett nytt lån eller utökar ett befintligt med bostaden som säkerhet för att bekosta reparationer eller andra saker.

Det finns dock undantag om det föreligger särskilda skäl. Till exempel kan personer som har drabbats av längre arbetslöshet, sjukdomar eller dödsfall i familjen slippa amorteringskravet, dock bara under en begränsad period.

Omvärdering av bostaden får endast ske vart femte år

Amorteringskravet baseras ju på bostadens marknadsvärde. Med andra ord, man kan minska belåningsgraden på bostaden genom att få en högre värdering på bostaden. Den möjligheten kommer dock att kraftigt begränsas från och med den 1 augusti, enligt FI.

  • Omvärderingar för att kunna räkna om belåningsgraden får endast ske vart femte år.
  • Men omvärderingar får ske om bostaden har stigit kraftigt i värde på grund av andra anledningar än den allmänna prisutvecklingen, till exempel omfattande om- eller tillbyggnader. En renovering av köket eller badrummet kommer dock i normalfallet inte att vara tillräckligt för att få göra en omvärdering av bostaden.
  • Personer som redan har köpt en bostad omfattas inte av amorteringskravet. Däremot omfattas de om de tar ett nytt lån. Omvärdering av bostaden får också ske när ett hushåll för första gången utökar sin belåning efter att amorteringskravet har börjat gälla. Därefter gäller de vanliga reglerna; att en omvärdering av bostaden endast får ske vart femte år eller om bostaden har ökat kraftigt i värde (på grund av andra anledningar än prisutvecklingen).

Källa: Finansinspektionen.