Majoritet av Egrannars användare hälsar på grannen

En stor majoritet av Egrannars användare hälsar alltid på sina grannar i trapphuset, samarbetar kring olika projekt och är överlag nöjda med det gemensamma engagemanget i huset. Det visar en färsk enkätundersökning som Egrannar gjort.

Vi på Egrannar var nyfikna på hur det låg till med nivån på grannsamarbetet hos våra användare. Därför skickade vi får ett par veckor sedan ut en enkät på temat.

Resultatet visar att en trevlig stämning i trapphuset är viktigt för många. De flesta hälsar nämligen på sina grannar i trapphuset, hela 80 procent säger att de alltid hälsar på grannen och 13 procent hälsar i stort sett alltid. En liten andel, runt 1,5 procent, hälsar bara i undantagsfall.

Diagram 1

I enkäten frågade vi också om våra användare brukar samarbeta med grannarna kring olika projekt i sina fastigheter. Även här fanns ett stort engagemang. 65 procent säger att de brukar samarbeta. Men samtidigt medger nästan en fjärdedel att de inte samarbetar.

Nio av tio sa att städning av gemensamma utrymmen är den absolut vanligaste aktiviteten att samarbeta kring. Andra populära sätt att umgås grannar emellan är i samband med festligheter, så som grillning eller kräftskiva. En del föreningar samarbetar också när det kommer till att pynta upp fastigheten inför jul och påsk.

Diagram_F3_141211

Samverkan kring inbrott brukar ofta vara vanligt i villaområden, men hur ligger det till med den saken i bostadsrättsföreningar? Intresset för den här typen av aktivitet är förhållandevis svalt. Knappt en fjärdedel svarade att de samarbetar kring brottsförebyggande åtgärder. Gällande brandskydd är motsvarande siffra 21 procent, och samarbete för barnskydd ligger på ynka 8 procent.

Diagram_F4_141211

Men hur tänker våra användare kring nivån på det gemensamma engagemanget i sina föreningar? Jo, det visar sig att 66 procent tycker att det är en lagom nivå på samarbetet, medan 24 procent tycker att det att det är för torftigt på den fronten. Ingen tycker, inte helt överaskande, att det är för mycket engagemang.

Klicka här för att ta del av enkätsvaren