Grannsamverkan mardröm för tjuven

Varje år drabbas tusentals människor av bostadsinbrott. Den siffran kan sjunka drastiskt om grannarna samverkar för att förhindra brott, betonar Annika Brändström, vd för Stöldskyddsföreningen.

Stöldskyddsföreningen är en flera aktörer bakom initiativet Grannsamverkan, som är en metod som bygger på att grannar och närpolis samarbetar för att minska brottsligheten (de så kallade vardagsbrotten) och öka tryggheten i bostadsområdet.

Metoden går ut på att de boende håller extra koll på sina grannars bostäder och på vilka som rör sig i bostadsområdet.

– Är det någon i trapphuset du inte känner igen? Ställ frågor, vem ska du träffa och så vidare. Det värsta en tjuv vet är nyfikna grannar, säger Annika Brändström, vd för Stöldskyddsföreningen.

Det handlar även om att grannar hjälper varandra att se till så att lägenheten ser bebodd ut när någon är på semester. Till exempel genom att gå in och tända och släcka lampor vid oregelbundna tider, ta in post och parkera om bilen.

Vad ska man som granne göra om man ser någon bryta sig in eller förstöra något?

– Vårt råd är att alltid ringa polisen. Man vet aldrig hur personen/personerna reagerar om man själv griper in. Det bästa är att ringa polisen. Möjligen kan man försöka att uppehålla tjuven efter att man ringt polisen. Det beror på situationen, säger hon.

Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, är risken för inbrott 26 procent lägre i områden där grannarna och polisen samverkar på det här sättet för att förebygga brott.

Hur går man tillväga för att starta Grannsamverkan?

– Det enklaste är att ringa det lokala poliskontoret, telefonnummer 114 14. Polisen ansvarar för att starta samverkan med inblandade aktörer. Det finns även information på hemsidan samverkanmotbrott.se, säger hon.

Polisen ansvarar också för att genomföra en kortare utbildning för kontaktombuden där även boenden i vissa fall medverkar. Även kommunen och försäkringsbolag kan medverka vid utbildningen för att ge förebyggande information. Det delas även ut skyltar och dekaler med ”Grannsamverkan” som ska sättas upp i området i brottsförebyggande syfte.

– Skyltarna kan sättas upp i trapphuset, på lägenheternas ytterdörrar, på gården och så vidare, säger hon.

Foto: Flickr.com (Kenny_lex)
Foto: Flickr.com (Kenny_lex)

Andra saker de boende kan göra för att förebygga brott är att se över skalskyddet, det vill säga alternativa vägar in som till exempel fönster och balkonger.

– Folk köper bostäder för miljoner men är inte så noga med att ha ordentliga lås på balkongdörrar och fönster. Det kan vara värt att lägga en liten slant på det. Samt att ha dekaler på såväl fönster och balkongdörrar, säger hon.

– Är man nyinflyttad kan det även vara läge att byta lås. Man vet aldrig var den förra ägarens nycklar har tagit vägen, säger hon.

Sedan är ett allmänt råd att inte skriva på Facebook när man ska åka bort på semester.

I konceptet Grannsamverkan kan det även ingå att ordna med belysning utanför fastigheten så att grannar får bättre uppsikt om vad som händer.

Läs mer om Grannsamverkan:

Samverkan mot brott

Polisen

Brottsförebyggande rådet, BRÅ