God grannsämja bra för hjärtat

Har du någon gång känt att grannarna retar dig till vansinne? Ta det lugnt, för bövelen! Det finns all anledning att lösa konflikten på fredlig väg. God grannsämja kan leda till mindre risk för hjärtinfarkter, visar en studie från University of Michigan.

Forskare vid University of Michigan har hittat ett möjligt samband mellan god grannsämja och minskad risk för hjärtinfarkt, rapporterade TT i slutet av augusti. Forskarna följde drygt 5 000 personer äldre än 50 år under fyra års tid. Före studien fick personerna i studien gradera relationen till sina grannar ur olika synvinklar. När studieresultaten presenterades tidigare i år konstaterade forskarna att de som ansåg sig ha ”goda grannar” hade 18 procents mindre risk att drabbas av en hjärtinfarkt, jämfört med dem som hade satt sämre betyg på sina grannar.

Men resultaten bör tolkas med försiktighet, eftersom sambandet inte är statistiskt signifikant, betonar Mikael Hoffman, chef för stiftelsen för läkemedelsepidemiologi, Nepi.

– Det finns flera epidemiologiska undersökningar som liksom denna pekar på ett möjligt samband mellan grannsämja och infarktrisk. Vad som är hönan eller ägget i det kan man dock fundera över. Kan andra problem som orsakar infarkt, som psykisk sjukdom, också orsaka bristande grannsämja? säger han till TT.