Stor ökning av antalet bostadsrättsföreningar

Under förra året nyregistrerades 762 bostadsrättsföreningar i landet, vilket är en ökning med 21 procent jämfört med 2012. Det visar färska siffror från Hittabrf.se.

En stor del, ungefär 50 procent, av uppgången kan förklaras av att det byggs mer nytt än tidigare. Men en väsentlig del av uppgången beror faktiskt på att hyresrätter ombildas till bostädsrätter. 28 procent av de nyregistrerade bostadsrättsföreningarna under 2013 utgörs av föreningar i väntan på ombildning. Omkring 7 procent av 2013 års nyregistereringar uppkom genom ombildningar.

Totalt finns det i dag drygt 28 000 registrerade bostadsrättsföreningar i Sverige.