Hantverkstjänster toppar klagomålslistan

De vanligaste konsumentklagomålen rör hantverkstjänster, enligt en undersökning från Konsumentverket. Arbetena tar längre tid, blir dyrare, och håller lägre kvalitet än avtalat.

Varje år för Konsumentverket statistik över klagomålen till landets konsumentvägledningar. Ända sedan den första mätningen 2005 har hantverkstjänster toppat klagomålslistan, så även i år. Klagomålen handlar oftast om att arbetet blev dyrare än lovat, att arbetet tog längre tid än planerat eller inte blev utfört på det sätt som konsumenten trodde var avtalat.

hantverkare
Det är vanligt att hantverkstjänster inte lever upp till konsumentens förväntningar.

Joséphine Slotte, jurist på Konsumentverket, ger sina bästa tips för att undvika problem med hantverkare i framtiden.

– Var tydlig med vad du har för förväntningar på slutresultatet. Då har hantverkaren möjlighet att avgöra om dina förväntningar går att omsätta i praktiken eller lämna förslag på alternativ, säger hon i ett pressmeddelande.

Hon betonar vikten av att alltid avtala skriftligt om hur lång tid arbetet ska ta och vad det maximalt får kosta.

– Det är även viktigt att avtala om tilläggsarbeten som kan uppstå under arbetets gång. Det skriftliga avtalet gör det lättare att visa vad som har sagts om något skulle gå på tok, säger hon i pressmeddelandet.