Priser på bostadsrätter bedöms öka

40 procent av Sveriges fastighetsmäklare bedömer att priserna på bostadsrätter kommer att fortsätta öka under första kvartalet 2014. Enligt ny statistik från Mäklarsamfundet bedöms bankernas krav vara den faktor som påverkar marknaden mest.

66 procent bedömer att en bostadsrätt säljs efter en till tre visningar och nästan lika många, 60 procent, bedömer att bostadsrätter får fler än tre bud. Det visar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden, Mäklarinsikt. Utbudet och köpintresset tros fortsätta öka under det nya året.

– Att aktiviteten är hög på bostadsmarknaden syns särskilt tydligt på bostadsrätter som i snitt har färre visningar och fler bud än småhus. Bostadskonsumenterna kommer väl förberedda till visningarna och redo att slå till snabbt. Lånelöfte från banken är ordnat i förväg och då vet man sin ekonomiska ram. Det finns variationer mellan olika regioner och trycket på bostadsmarknaden är särskilt tydligt på tillväxtorterna, säger Ingrid Eiken, VD på Mäklarsamfundet, i ett pressmeddelande.

Här kan du läsa hela rapporten.