Flest underhållsarbeten i storstäder

Bostadsrättsföreningar i storstadslän planerar in betydligt fler underhållsarbeten än i övriga regioner, enligt en undersökning från Sverige Bygger. I Stockholm ökar de planerade underhållsjobben mest i landet.

Nästan hälften av landets bostadsrättsföreningar har planerat för underhåll eller investeringar de närmaste 3-24 månaderna, enligt en undersökning av Sverige Bygger under 2013 med 2 000 svarande. Den tydligaste trenden under 2013 jämfört mot 2011 och 2012 är att bostadsrättsföreningar i storstadslänen planerade in betydligt fler underhållsåtgärder än övriga regioner. I år stod storstadslänen för 77 procent av alla planerade underhållsjobb i landet, vilket kan jämföras mot omkring 67 procent under 2011 och 2012. Stockholms län står för nästan hela den ökningen. Nästan 50 procent av alla underhållsplaner kommer från Stockholm.

– De företag som vill sälja tjänster eller varor till bostadsrättsföreningar i Stockholm ser alltså ut att ha en ljusare framtid”, säger Björn Wadén, försäljningschef på Sverige Bygger, i ett pressmeddelande.

Vissa planerade åtgärder har ökat mer än andra.

– Målerijobb och fönsterrenoveringar har ökat mest, säger Sofie Sjöström, ansvarig för undersökningen i ett pressmeddelande.

Målerijobb och fönsterrenoveringar är de planerade åtgärder som har ökat mest hos landets bostadsrättsföreningar sedan 2012 års mätning. 26 procent (20-23 procent under 2011-2012) av alla bostadsrättsföreningar som har planerat in någon form av underhåll under 2013 har projekterat för att göra någon typ av måleriunderhåll. Fasadarbeten, takarbeten, stambyten och balkongrenoveringar ligger på samma nivå som föregående år.

Det planeras mindre än tidigare år för trädgårdsarbeten, grönytor, asfaltering och byte av dörrar.