Brandskada i föreningen – Vem betalar?

Vilket ansvar har en bostadsrättsförening för skador som har uppstått på grund av att det har brunnit i ett av husets lägenheter?

Tänk dig följande scenario: Det börjar brinna i en bostadshavares lägenhet på grund av att en egen lampa (alltså ingen fast installation) har självantänt. Branden sprider sig och skadar föreningens fastighet, inklusive andra lägenheter i huset.

Vem får stå för reparationskostnaderna? Bostadshavaren eller bostadsrättsföreningen?

– Enligt bostadsrättslagen är detta ett solklart fall. Det blir bostadsrättsföreningens försäkring som får täcka reparationskostnaderna. Det spelar ingen roll att skadan orsakades utan koppling till föreningens elinstallationer, medlemmarna får ändå vara med och betala. Förutom självrisken måste föreningen dessutom betala åldersavdraget. Eventuellt skulle föreningen kunna stämma tillverkaren av lampan, säger Håkan Franzén, hus- och hemförsäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Säg att bostadshavaren har glömt en handduk över en lampa som börjar brinna?

– Även i detta fall skulle föreningen få stå för kostnaderna. Bostadsrättsinnehavaren kan bara bli ansvarig om branden uppkommit genom eget vållande, vårdslöshet eller försummelse av någon i hushållet, till exempel en gäst. Men det krävs mer än en handduk över en lampa för att bostadshavaren ska bli ansvarig, han eller hon måste ha gjort något verkligt oförsiktigt, säger han.

Men om bostadsrättshavaren glömmer att stänga av plattorna när han eller hon går ut?

– Då blir det sannolikt bostadsrättshavaren som får stå för självrisken för skador på fastigheten och andra boendens lägenheter. Branden har uppkommit på grund av vårdslöshet och försummelse av bostadshavaren. När olyckan väl är framme är det extremt viktigt att alla medlemmar i föreningen har en ansvarsförsäkring, säger han.