News

Förslag: Startlån till nya bostadsköpare


En statlig utredning föreslår att unga och andra förstagångsköpare ska ha möjlighet till ett startlån.

Lånet skulle innebära 10 av de 15 procent som krävs för kontantinsatsen, föreslår utredare Eva Nordström.

Kravet, enligt förslaget, är att personen inte ska ha ägt en bostad där man har varit folkbokförd.

– Det är mycket välkommet att det nu läggs ett skarpt förslag om en lägre kontantinsats. Vi vet att ett av de största hindren för unga att komma in på bostadsmarknadens är kravet på en hög egen kontantinsats. Med stigande bostadspriser tar det allt längre att spara ihop, vilket stänger ute flera grupper från att förvärva sitt boende, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande.

Robert Boije, chefsekonom SBAB, är mer kritisk till förslaget.

– Vad man gör här är att man går in med ett statligt startlån motsvarande vad man kan täcka med blancolån idag. Och så lägger man på en garantiavgift på 1 procent. Det innebär att räntan på det startlånet ändå blir högre än det övriga lånet. Samtidigt har man samma amorteringsregler. Så skillnaden mellan att ta ett blancolån och det här startlånet kommer att vara jätteliten, säger han till Realtid.

Färre tror på högre bopriser

Allt fler tror att bopriserna kommer att sjunka framöver, enligt SEB:s senaste boprisindikator.

Trots att 18 procent tror att priserna sjunker, en ökning med åtta procent jämfört med februari, märks alltjämt en viss optimism då fortfarande 47 procent spår stigande bopriser framöver.

– Det pågående kriget i Ukraina och dess ekonomiska konsekvenser når hushållens syn på den svenska bostadsmarknaden. Boprisförväntningarna sjunker till den lägsta nivån sedan juli 2020, då indikatorn återhämtade sig efter den initiala pandemichocken. Det råder dock en stor osäkerhet ifall förväntningarna snabbt kommer vända upp igen eller om det är början på en växande pessimism, skriver SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande.

Då klagar grannarna som mest – månaderna som sticker ut

På nyår och valborg ringer flest irriterade grannar till störningsjouren, visar ny statistik från Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC. Men under september är telefonen i princip helt tyst.

Sedan 2013 har antalet utryckningar för störningsjouren ökat år för år. 2021 slog rekord i antal klagomål bland grannar, enligt ett pressmeddelande från SBC.

”Under pandemin har svenskarna tillbringat mer tid i hemmet vilket resulterat i att anmälningar om störande grannar skjutit i höjden”, säger Therese af Jochnick, Affärsområdeschef Juridik på SBC.

Vissa månader sticker ut i statistiken. Januari, april och maj står för nästan 35 procent av alla anmälningar till störningsjouren. Valborgsfirandet och nyår sticker ut under 2021. Men under september månad är det lugnt med anmälningar jämfört med årets övriga månader.  

Enligt Therese af Jochnick bostadsrättsföreningen ta anmälningar på allvar.

”Vid klagomål från grannar är det nämligen styrelsens uppgift att se till att störningen upphör. Om inga åtgärder vidtas kan en bostadsrättsinnehavare enligt bostadsrättslagen ha rätt att kräva kompensation i form av nedsatt avgift eller skadestånd”, säger hon i pressmeddelandet.

Foto: Colorbox

Så lyckas ni med städdagen

Sportlov i all är, snart är våren här och med den vårstädningen. Egrannar hjälper ger er åtta tips för en lyckad städdag.

Rent formellt faller uppgifterna under städdagen under bostadsrättsföreningens underhållsansvar. Därför går det inte att tvinga en bostadsrättsägare att delta och inte heller att ta ut straffavgift för den som inte vill delta. Däremot kan föreningen bevilja nedsättning av årsavgiften som motsvarar medlemmens arbetsinsats under städdagen.

Inför städdagen kan det vara bra att tänka på att:

 1. Följ covid-läget och myndigheternas senaste rekommendationer.
 2. Skicka ut inbjudningar till medlemmarna i god tid. Ett bra alternativ till att lägga lappar i alla brevlådor är att använda hemsidans anslagstavla. Om medlemmarna är registrerade där får de ett meddelande om städdagen i eposten.
 3. Uppmana medlemmarna att anmäla eventuella förhinder till styrelsen.
 4. Ordna med god mat och dryck och se till så att det även avsätts tid för att umgås, utan jobb.
 5. Försök att dela upp arbetsuppgifterna så att medlemmarna får ägna sig åt det som de är mest intresserade av. Till exempel kan man skicka ut en fråga i förväg om vilka uppgifter som medlemmarna helst utför.
 6. Passa på att inventera behovet av nyplanteringar.
 7. Se till att ha ordentliga verktyg, då blir arbetet roligare och snabbare utfört.
 8. Om ni hyr en container så kan det vara smart att locka medlemmarna med att de kan få slänga sina egna grovsopor där under städdagen.

Foto: Colorbox

Ny studie: Få grannar skickar arga lappar – vill hellre prata

Arga lappar i trapphuset eller ilskna brev. Hur vanligt är det egentligen när grannar vill lösa konflikter? Inte så, visar en ny undersökning. De flesta väljer faktiskt att prata med grannen när irritation uppstår.

En ny undersökning på uppdrag av Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, visar att de flesta faktiskt väljer att prata med grannen.

Fem procent säger att de skulle kunna lägga arga lappar i en grannes brevlåda och åtta procent skulle kunna skriva något argt på anslagstavlan. Men 42 procent säger sig helst vilja lösa konflikter genom att istället prata med grannen.

Faktum är att 73 procent dessutom menar att den mest uppskattade egenskapen hos grannar är att de har en trevlig attityd. Det väger tyngre än att de inte skräpar ned eller stör.

– Den här undersökningen visar att grannsämja är mycket viktigt för en stor majoritet. Man har en vilja att anstränga sig för att vårda och främja grannsämjan och gör det på mer konstruktiva sätt än att skriva arga lappar, säger Madeleine Brisère, förvaltningschef på SKB, i ett pressmeddelande.

Foto: Colourbox

Bopriserna stiger uppåt – här sker största lyftet

Allt fler experter varnar för ökande inflation och höjda räntor framöver, men trots det steg priserna på bostadsrätter med 1 procent i januari jämfört med december. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Allra mest har priserna stigit i centrala Stockholm där det skett ett prislyft på bostadsrätter på 2 procent.

–  Det är faktiskt lite förvånande. Börs och bostadspriser brukar ju gå lite hand i hand. Blir det nedgångar på börsen brukar det få effekter, säger Björn Wellhagen, vd på Mäklarsamfundet, som äger Svensk Mäklarstatistik, till TT.

I Göteborg märks en liknande utveckling som den i huvudstaden, men i Malmö har prisuppgångarna på bostadsrätter stannat upp under januari.

Foto: Mostphotos

Prognosen: Så blir bostadsmarknaden i år

En månad har gått på det nya året. Vad kan vi förvänta oss av bostadsmarknaden resten av året?

De främsta orosmolnen handlar om den ekonomiska utvecklingen efter pandemin och räntan, menar Erik Holmberg, analytiker på Hemnet, i en artikel på deras hemsida.

– Just nu återhämtar sig ekonomin och sysselsättning vilket talar emot att bostadspriserna skulle gå ner. Inte heller på räntesidan ser det ut som om vi den närmaste tiden skulle få bolåneräntor som ökar så pass mycket att det skulle få effekt på bopriserna. Så även om det finns risker för ett större boprisfall så får de bedömas vara ganska små under 2022.

– Nu är vi återigen i en situation med restriktioner och hemarbete som påverkar folks vardag. Om detta skulle fortsätta under våren skulle det mycket väl kunna innebära att vi återigen går mot en marknad där efterfrågan på bostad ökar likt andra halva av 2020 och början av 2021, fortsätter han.

Kommer valåret påverka bostadsmarknaden?

– Nej det tror jag inte, tyvärr. Bostadsfrågorna ligger rätt långt ner på olika listor baserat på undersökningar om vilka frågor folk tycker är viktigast. Samtidigt ser vi i undersökningar vi gjort att många, framför allt unga, oroar sig för sin bostadssituation till följd av svårigheter på bostadsmarknaden, säger han till Hemnets redaktion.

Hur påverkar inflationen?

– Om inflationen går upp över inflationsmålet höjer sannolikt Riksbanken räntan vilket ger högre bolåneräntor. Bolåneräntorna i sin tur påverkar i stor utsträckning bostadspriserna då höga räntor gör det dyrare att bo i ägt boende.

Här är BRF:ernas största utmaningar 2022

Ökade elkostnader, större krav på säkerhet och kommande regelverk. Egrannar listar 2022 års största utmaningar för landets bostadsrättsföreningar.

2022 har än så länge inte bjudit på så många lag- och regeländringar som innebär stora förändringar för bostadsrättsföreningar, menar Therese af Jochnick, bolagsjurist på SBC. Egrannar har tidigare skrivit om de förändringar som de facto införts i början av året, läs om dem här.

Men det är ändå mycket på gång som kan påverka BRF:erna konstaterar hon i en artikel på IT-finans.se.

– Flera lagar är under diskussion, vilket innebär att vi troligen kommer se en hel del förändringar framöver. En utredning om offentligt pantregister har tillsatts och en utredning om stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden är på remiss, säger hon.

Dessutom gör IT-finans en trendspaning med årets utmaningar.

 1. Det handlar inte minst om elpriserna som har slagit rekord och där intresset för att installera solceller och individuella elmätningar på lägenhetsnivå spås öka kraftigt.
 2. Pandemin har också gjort att digitala lösningar diskuteras alltmer i föreningarna. Allt från digitala stämmor till hur det löpande arbetet och kommunikationen ska utföras är saker som kommer att diskuteras.
 3. Privatekonomiska frågor väcker större uppmärksamhet, vilket gör att fler intresserar sig för föreningens ekonomi och kostnader, spår SBC.
 4. Säkerhets- och trygghetsfrågor ökar i betydelse bland svenskarna, vilket även avspeglas i bostadsrättsföreningarna. Under 2022 kommer frågan om medlemmarnas trygghet att växa i betydelse, enligt SBC. Det gör att föreningarna kan tänka mer på installering av kameror, säkerhetslås och belysning, även om Dataskyddsförordningen sätter vissa begränsningar på det området.

Foto: Mostphotos

Nytt år, nya stämmomotioner

2022 är här och våren innebär stämmotider i bostadsrättsföreningar. Men vad bör man tänka på om man vill göra sin röst hörd på stämman?

Stämmosäsongen närmar sig. Formellt ska stämman hålla senast sex månader efter räkenskapsårets slut, ofta kring maj. En bostadsrättsförening kan välja att lägga stämman under en viss månad, så länge den infaller under sexmånadersperioden.

Till stämman kan motioner inlämnas från föreningens medlemmar. Motioner kan du skriva själv eller tillsammans med andra medlemmar i föreningen. I kallelsen till stämman ska alla motioner vara med, vilket innebär att det är viktigt att vara ute i god tid om du har något du vill ta upp.

Bostadsrättsägarnas Riksförbund menar att det inte är ovanligt att få motioner inkommer till en årsstämma. En anledning tros just vara att motionstiden går ut så tidigt på året att många inte börjat fundera på motioner. Det är inte ovanligt att en föreningens stadgar kräver att motionen skall vara inne redan i januari även om årsmötet kanske ligger först i maj, något som är lätt att missa.

Tydlighet är viktigt. Man bör alltid ha en kort beskrivning om varför man vill motionera som man gör och även formulera motionen på ett sådant sätt att församlingen kan gå till beslut på den. En luddigt skriven motion vinner sällan framgång.

Kom ihåg att det är medlemmarnas förening, inte styrelsens, betonar Bostadsrättsägarnas Riksförbund. Därför uppmanar de bostadsrättsägare att genom motioner skapa den föreningen som bostadsrättsinnehavarna själva önskar.

I dessa coronatider är det viktigt att följa myndigheternas rekommendationer och att vara förberedd på flexibilitet inför stämman, beroende på hur smittläget vid den aktuella tidpunkten.