News

Riksbanken varnar för räntesmäll

De stigande räntorna kommer att påverka landets bostadsrättsföreningar framöver, enligt Riksbankschefen Erik Thedéen.

Många bostadsrättsföreningar har bundna lån.

– Anpassningen till det högre ränteläget är inte färdigt ännu, säger Erik Thedéen till TT.

Därmed kan en räntesmäll vänta många föreningar inom en snar framtid.

– Medlemmarnas årsavgifter är den enda finansieringskällan för de allra flesta bostadsrättsföreningar. När kostnaderna stiger måste avgifterna höjas, men hur mycket avgörs bland annat av lånen storlek och räntebindning, reparationsbehov och eventuellt sparande i föreningen”, sa Arturo Arques, privatekonom på Swedbank, till Di i somras.

Höjning att vänta för brf:er

Kostnaderna väntas öka kraftigt för många bostadsrättsföreningar.

I våras skedde ingen större förändring i de flesta bostadsrättsföreningar, men när bindningstiderna nu löper ut kommer läget att ändras, enligt Hampus Dahlstedt, grundare och styrelseordförande i Allabrf.

– Effekten kommer att bli mycket stor för många hushåll, baserat på föreningens räntekänslighet och hur stor del av lånebeloppen som förfaller. Därtill har vi ju även inflationen med bland annat mycket högre värme­kostnader, säger han till SvD.

Ingen förening slipper undan avgiftschocken, menar han.

– Även skuldfria föreningar möter ju ett högt inflationstryck. Och vissa sådana föreningar har under lång tid haft för låga avgifter utan att ha andra intäkter, och då blir det ändå kännbara avgiftshöjningar, säger han till tidningen.

Kontakt mellan grannar minskar

En ny undersökning visar att kontakten mellan grannar minskat efter uppsvinget efter pandemin. ”Nu verkar det som om pendeln svängt och att vi faller tillbaka i gamla mönster”, säger Jennie Skogsborn Missuna på Svensk Fastighetsförmedling.

60 procent kommer bara i kontakt med sina grannar när de går om varandra, till exempel i trapphuset. För ett år sedan var den siffran 40 procent. Grannar har alltså mindre kontakt med varandra nu än tidigare, enligt en ny undersökning av Svensk Fastighetsförmedling.

Förra året var 24 procent ointresserade av en relation med grannen medan den siffran idag ligger på 36 procent.

Men samtidigt uppger 70 procent att grannrelationer är en trygghetsfaktor och närmare 60 procent att grannkontakt kan minska ensamhet.

– Under både pandemin, och början av kriget i Ukraina, växte svenskars intresse och empati för medmänniskor och i förlängningen grannar. Man insåg helt enkelt värdet och vikten av grannrelationer. Nu verkar det som om pendeln svängt och att vi faller tillbaka i gamla mönster, säger Jennie Skogsborn Missuna, CXO på Svensk Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande.

Regeringen vill göra det lättare att hyra ut bostaden

En ny utredning ska gå igenom reglerna för uthyrning av privata bostäder, skriver TT.

Många bostäder står tomma och lättare regler skulle kunna ge fler boenden, enligt bostadsminister Andreas Carlsson (KD).

– Genom att lätta upp reglerna för andrahandsuthyrning finns det en stor potential att få fram fler boenden, säger han till TT.

Utredningen ska vara klar till mars 2025, men Anders Holmestig, vd på Fastighetsägarna, vill hellre se en snabbutredning på tre månader.

–  Byggkrisen är så allvarlig att det inte går att vänta över ett år på att reglerna ses över. Regeländringarna borde vara på plats redan under början av nästa år för att få effekt på byggandet”, skriver han i en kommentar till TT.

Många oroliga för inbrott under semestern

Förra året anmäldes drygt 8 000 inbrott under juni till augusti, skriver SSF Stöldskyddsföreningen utifrån siffror från Brå och Polisen.

Var fjärde svensk är orolig för inbrott under semestern, men bara drygt hälften vidtar någon åtgärd för att skydda hemmet. Det visar en Demoskopundersökning som Stöldskyddsföreningen gjorde förra året.

– Alla kan göra någonting. En enkel regel är göra så att det ser ut som att du är hemma när du är borta. Städa inte, sätt lampor och radio/tv på timers, be grannen tömma din brevlåda och slänga sina sopor även i din soptunna till exempel, säger Lina Nilsson, rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Var fjärde stressad över ekonomin – påverkar sömn och familjerelationer

Inflation och höjda räntekostnader pressar hushållen. Var fjärde svensk är stressad över sin privatekonomi, visar en ny undersökning av hypoteksbolaget Borgo. Enligt studien går situationen ut över både sömn och relationen till barnen.

Var fjärde svensk känner sig stressad över sin privatekonomi och höjda kostnader på mat, energi och boende är de största stressfaktorerna, enligt en ny undersökning av Borgo med 2 000 svarande. Kvinnor uppger att sömnen påverkas negativt medan männen främst uppger att relationen med barnen och partnern påverkas.

Var tionde svensk funderar på att sälja sin bostad på grund av höjda boendekostnader, enligt undersökningen. Men 8 av 10 har ett regelbundet sparande, där männen i snitt kan spara 4 100 kronor i månaden och kvinnorna 3 800 kronor.

”Vi ser i våra siffror att en stor andel av svenskarna upplever stress kopplat till sin privatekonomi. Det är en allvarlig utveckling som vi följer noga, inte minst med tanke på att det påverkar allt från sömnen till relationen med barnen”, säger Åsa Fagerlund, sparansvarig på Borgo, i ett pressmeddelande.

Foto: Mostphotos

Så mycket minskar brotten med grannsamverkan

Grannar som hjälps åt kan minska brottsligheten rejält. 19 av 20 inbrottstjuvar undviker områden med grannsamverkan, visar en undersökning av Brå.

Grannsamverkan, det vill säga när grannar samverkar i nätverk för att motverka brott i bostadsområdet, minskar brottsligheten med i genomsnitt 16 eller 26 procent, beroende mätmetoden. Det visar statistik från Brå, Brottsförebyggande rådet.

Grannsamverkan kan enligt undersökningen, minska en rad av de så kallade vardagsbrotten, som inbrott, bilbrott, skadegörelse och även brott mot personer. Dessutom kan det stärka gemenskapen mellan grannarna, skriver Brå på sin hemsida.

En intervjuundersökning som genomförts med individer som begått brott bekräftar att grannsamverkan påverkar viljan att utföra brott. 19 av 20 personer som begått brott svarar att de var mer försiktiga eller undvek områden med grannsamverkan.

Foto: Mostphotos

Detta måste BRF-styrelsen ordna innan semestern

Sommar, sol och lata dagar. Men det finns saker som är viktiga för styrelsen att ordna innan semestern kan börja. ”Skapa en lista med viktig information så att alla medlemmar vet vem de ska kontakta vid exempelvis vattenläckor eller stopp i avloppet”, säger Morgan Björklund på SBAB.

Den som bor i bostadsrätt måste veta vem den ska kontakta om något akut händer och vilka regler som egentligen gäller kring grillning på balkongen och andrahandsuthyrningar.

– Det är bra om styrelsen har alla bitar på plats innan de går på semester, säger Morgan Björklund, försäljningschef Brf på SBAB, i en intervju på bankens hemsida.

Om alla vet vilka regler som gäller så slipper styrelsen svara på samma fråga flera gånger. Lättillgänglig information minskar även risken för arga lappar i trapphuset och ökar därmed trivseln i föreningen.

– Skapa en lista med viktig information inför sommaren så att alla medlemmar vet vem de ska kontakta vid exempelvis vattenläckor eller stopp i avloppet. Bestäm även vem som ska ha ansvar för kontakt med banken och förvaltaren. Säkerställ också att alla i styrelsen har rätt behörigheter för att vara i kontakt med bank och förvaltare, fortsätter han.

Foto: Mostphotos

Råttproblemen växer – så skyddar du bostaden

Under förra året fångade Anticimex 30 procent fler råttor än föregående år. Men det finns sätt för att undvika problem med råttor.

Sammanlagt fick Anticimex förra året 982 710 larm om fångst av råtta. Råttor kan orsaka stor skada på bland annat inventarier och elledningar.

– Det finns mycket råttor i Sverige och vi behöver arbeta för att hålla dem borta från miljöer där de orsakar problem för människor, säger Håkan Kjellberg, global skadedjursexpert på Anticimex, i ett pressmeddelande.

För att undvika råttor tipsar Anticimex bland annat om att inte lämna mat framme, hålla rent, och att täta hål i fastigheten och rör under diskbänken.