Digitala stämmor kan snart bli verklighet

Regeringen vill möjliggöra för aktiebolag och bostadsrättsföreningar att hålla stämmor digitalt. Förslaget läggs nu fram i en lagrådsremiss, rapporterar TT.  

– Det bör vara upp till de enskilda bolagen och föreningarna att själva avgöra vilken mötesform som lämpar sig bäst för dem. Det är hög tid att den här lagstiftningen moderniseras och inte längre står i vägen för detta, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) i ett pressmeddelande.

Under pandemin blev det möjligt att hålla digitala stämmor, men lagen slutade att gälla vid slutet av 2022. Men förslaget som nu presenteras innebär att digitala stämmor ska bli en permanent möjlighet. Planen är att reglerna ska börja gälla den 1 januari nästa år.