Advokaten svarar: Osämja mellan grannar gav P-böter

Fråga:

Hej!

Praxis har varit, att både mopeder och motorcyklar på gården som har parkerat, utan att få böter, trots reglerna säjer annat, dock inte i klartext.

Nyligen hände det att ett barn klättrade på en moped. Det hände ingen olycka, men det blev munhuggning mellan ägare och barnets föräldrar (föräldrana lät barnet klättra på mopeden, utan att ta ner barnet. Samma barn härjar på gården och klättrar på vanliga cyklar också.)

Efter det skrev detta föräldrar meil till styrelse, att det är farligt att parkera mopeder på gården. En av styrelsemedlem anmälde mopedens registreringsnummer till parkeringsbolaget som ronderar på gatan utanför gården. Följden blev att mopeden fick en bot på 650kr. Ägaren till mopeden hade inte fått någon förvarning om flytta moped eller att den kommer att bötfällas om den inte flyttas.

Jag kom från min semester precis när detta hade redan hänt och kunde inte påverka händelseförloppet. Jag tycker ändå att ägaren blev orättvist behandlad, och har föreslagit att styrelse hämtar tillbaka böteslappen. Med en ursäkt.

Vad tycker du jag/vi ska göra?

Hur brukar reglerna vara kring mopeder? Om dom står på gatan riskerar de bli stulna. Jag har försökt se andra BRF:ers regler kring detta och de är varierande. Vissa har t.o.m plats där bara mopeder och motocyklar får parkeras och det är vad jag ska föreslå till resten av styrelsen.

Jag försöker hitta den gyllene medelvägen för att alla ska trivas.

Med vänlig hälsning
En brf:s styrelseordförande

 

Svar:

Martina Slorach, advokat som kan svara på dina frågor om bostadsjuridik.
Martina Slorach, advokat som kan svara på dina frågor om bostadsjuridik.

Tråkig situation ni har på er gård, jag håller med om att det vore bäst att lösa den genom att fokusera på allas behov, att alla ska trivas.

Avseende parkeringsboten, eller ”kontrollavgiften” som det heter i lagen, så finns rätten att ta ut parkeringsbot reglerad i lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Denna lag säger att kontrollavgift får tas ut av en markägare bara under förutsättning att man tydligt skyltat om förbud för parkering, genom vägskyltar. Det står tydligt i lagens 3 § att ”Kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken.” Det är alltså ganska strikt reglerat att det måste framgå tydligt att parkering är förbjuden för att en parkeringsbot ska kunna skrivas ut. För allas trivsel är det förstås viktigt med tydlighet rörande vilka regler som gäller. Föreningens styrelse bör vara tydliga var mopeder får parkeras, och även se till att det finns lämpliga platser för parkering, för att underlätta för medlemmarna med moped. En parkeringsbot ska alltså inte ske utan förvarning, och inte med anledning av ett mail till styrelsen, utan endast med grund i beslutade regler om parkering och tydliga skyltar.

Precis som du upplevt så är hanteringen av mopeder väldigt olika i olika föreningar. Det beror sannolikt på de olika förutsättningarna som olika föreningar har, vilka ytor man har tillgängliga, vilket behov som finns osv. Ofta har man en anvisad plats där parkering för mopeder är påbjuden, kanske även med olika anordningar så att mopederna kan låsas fast. Man kan också ha särskilda platser reserverade för mopeder om föreningen har ett garage. Det viktiga är att föreningen är tydlig med vad som gäller och att man tar hänsyn till alla medlemmars behov, både för att förhindra skada på barn, och för att underlätta för den som har moped. Föreningen är till för alla medlemmar.

Med vänlig hälsning

Advokat Martina Slorach
Advance Advokatbyrå Stefan Flemström AB