Många unga förstår inte hur räntan påverkar boendekostnaden

Många unga med bolån har dålig eller ingen koll på hur deras boendekostnader påverkas om räntan stiger. Det visar en undersökning av Swedbank och Sparbankerna.

Sex av tio ungdomar (i åldrarna 20-29 år) med bolån saknar kunskap om hur deras boendekostnad påverkas om räntan stiger. 50 procent av ungdomarna har inte heller någon koll på vilken nivå en normal boenderänta väntas ligga på över en längre period. Det visar en undersökning av Swedbank och Sparbankerna, där 3 000 personer intervjuats.

Det finns ett folkbildningsglapp som är problematiskt, betonar Arturo Arques, privatekonom Swedbank och Sparbankerna. Var fjärde svensk vet inte alls vilken nivå en normal bolåneränta bör ligga på, berättar han.

– En knapp femtedel tror att en normal bolåneränta ligger under två procent. Har man, trots bankens rekommendationer att ha ordentliga marginaler, satt sin budget utifrån dagens räntor kommer man behöva prioritera bland sina utgifter om räntorna stiger framöver, säger Arturo Arques, i ett pressmeddelande.