Försenad hyra kan kosta bostaden

En försenad boendeavgift kan få betydligt mer långtgående konsekvenser än många känner till. ”Missar du att betala i mer än en vecka efter förfallodagen är bostadsrätten förverkad, sen har bostadsrättsföreningen faktiskt rätt till att säga upp medlemmen”, säger Monika Jukic, chefsjurist på SBC.

Januari är en månad när många har hål i plånboken efter jul och nyår, vilket även märks på försenade boendeavgifter. Nästan fem procent var försenade med att betala sin boendeavgift för januari, vilket är en ökning med 142 procent jämfört med september, enligt statistik från SBC.

Det få känner till är att en försenad hyra kan få väldigt tråkiga konsekvenser. Lägenhetsinnehavaren kan bli av med lägenheten om boendeavgiften missköts. Dessutom finns risken att alla medlemmar i bostadsrättsföreningen kan bli lidande, eftersom avgifterna ska täcka en rad kostnader för bostadsrättsföreningen, exempelvis skötsel och underhåll av fastigheten, räntekostnader, el och värme, betonar Monika Jukic, chefsjurist på SBC.

 
– Som medlem bör du alltid betala din bostadsrättsavgift i tid. Missar du att betala i mer än en vecka efter förfallodagen är bostadsrätten förverkad, sen har bostadsrättsföreningen faktiskt rätt till att säga upp medlemmen. Om en uppsägning har ägt rum har medlemmen ytterligare tre veckor på sig att betala sin avgift, därefter är det fullt möjligt för bostadsrättsföreningen att tvångsförsälja lägenheten, säger hon, i ett pressmeddelande.