Omförhandling av lånen kan spara miljarder

Landets bostadsrättsföreningar har stora möjligheter att sänka sina räntekostnader, visar en undersökning av allabrf.se. Det finns miljarder att spara, enligt Hampus Dahlstedt, medgrundare allabrf.se.

Allabrf.se, som är en tjänst för att söka, analysera och jämföra bostadsrättsföreningar, har granskat räntevillkoren hos bostadsrättsföreningar. Och resultaten från undersökningen (från juni i år) visar att bostadsrättsföreningar har stora möjligheter att sänka sina räntekostnader. Räntekostnaderna är ofta en stor kostnadspost, men som styrelsen faktiskt kan påverka genom att förhandla om lånen, betonar Hampus Dahlstedt, medgrundare allabrf.se.

– Vi ser att bankernas räntemarginaler växer, vilket tyder på att bostadsrättsföreningar inte orkat med att förhandla om sina lån. Det finns en stor potential för styrelser att sänka sina räntekostnader. Idag ser vi föreningar som lyckats komma ner till en ränta på nedåt 0,1 procent, säger Hampus Dahlstedt, medgrundare allabrf.se

Totalt uppgår lånestocken för landets bostadsrättsföreningar till över 300 miljarder kronor och den effektiva räntan för brf:er är 2,55 procent, berättar Hampus Dahlstedt. Om Sveriges brf:er i genomsnitt skulle sänka den effektiva räntan till 1,5 procent så motsvarar det en besparingspotential på drygt tre miljarder kronor, betonar han.

– Det är anmärkningsvärt att privatpersoner med betydligt större belåningsgrad och riskprofil ofta har betydligt bättre villkor än de bostadsrättsföreningar de bor i. Det beror dels på att man inte konkurrensutsätter sina upphandlingar till samma grad, dels på att man av gammal vana har bundit upp lånen under mycket lång tid, säger Hampus Dahlstedt.

Allabrf.se ger även ett räkneexempel: För en bostadsrättsförening med 25 miljoner kronor i lån så motsvarar en räntesänkning med en procent 250 000 kronor lägre räntekostnader årligen. För en boende i föreningen skulle det kunna innebära omkring 500 kronor lägre månadsavgift, betonar Hampus Dahlstedt. Eller så skulle föreningen kunna investera i fastigheten.

Om undersökningen: Allabrf.se har en databas med ekonomisk information, försäljningsdata, mäklardata och fastighetsdata om cirka 29 500 bostadsföreningar. Undersökningen bygger på information från databasen.