Ett par saker att ha koll på i början av 2015

Den största förändringen för bostadsrättsinnehavare och bostadsspekulanter är att nya amorteringskrav för bolån träder i kraft under 2015.

Nya amorteringskrav väntas komma under första halvan av 2015. Alla nya bolån som överstiger 70 procent av bostadens värde ska tvångsamorteras med två procent per år. När det är klart krävs det att lånet amorteras med en procent ned till 50 procent av bostadens värde, enligt Finansinspektionen, (FI)

Alla detaljerna och exakt tidsplan för när förslaget träder i kraft är dock fortfarande oklart.

Förändringen gäller bara nya lån, så de som bor kvar i samma bostad kommer inte att påverkas. Men förslaget innebär att om du säljer din bostad och tar ett nytt lån så omfattas du av de nya reglerna. Däremot kan du binda om dina lån utan att påverkas av de nya reglerna. Detta eftersom du har kvar samma säkerhet, det vill säga bostaden, det är med andra ord inget nytt lån.

Det är sagt att de nya reglerna ska utformas så att det inte skapas inlåsningseffekter för den som till exempel byter bank. Hur regleringarna ska se ut är oklart.

Det kommer även att kunna göras avsteg från amorteringskraven, till exempel om en person drabbas av långtidssjukskrivning eller dålig ekonomi. Men detaljerna är fortfarande inte klara kring det, enligt FI.

En helt annan sak, men som det kan vara läge att påminna om, är att bostadsrättsföreningar ska lämna kontrolluppgift (KU 55) till Skatteverket senast den 2 februari 2015 för de medlemmar som har sålt sin bostadsrätt under 2014.